Kontakta Roknäsgården

Adress och telefon

Roknäsgården
Hemvägen 12, 946 91 Roknäs

Boendeenhet
Ljungheden, 0911-69 79 67
Slåtterängen, 0911-69 79 66

Personal

Enhetschef
0911-69 79 63 
0911-69 79 64 

Administratör
0911-69 71 98

Sjuksköterska
0911-69 79 65 eller 070-315 29 17