Kontakta Rosågränd

Adress och telefon

Rosågränd
Lulevägen, 1 945 33 Rosvik

Boendeenhet avdelning Nord och Syd 0911-69 79 53

Personal

Enhetschef
0911-69 79 77 eller 073-841 37 76

Sjuksköterska 
0911-69 79 54 eller 070-688 80 28