Kontakta Ängsgården

Adress och telefon

Ängsgården
Harmonigränd 1, 941 63 Piteå 

Boendeenhet
1A, 076-139 08 18, 076-139 08 23, 076-139 08 41
1B, 076-139 08 42, 076-139 08 46, 076-139 08 53
1C, 076-139 08 67, 076-139 08 68, 076-139 08 69

2A, 076-139 08 70, 076-139 08 71, 076-139 09 07
2B, 076-139 08 78, 076-139 08 87, 076-139 09 20
2C, 076-139 09 10, 076-139 09 12, 076-139 09 14

Nattpersonal
Vån 1: Telefon 1: 073-329 18 73 eller Telefon 2: 073-343 97 20
Vån 2: Telefon 3: 073-345 11 39 eller Telefon 4: 073-097 02 98

Personal

Enhetschef
0911-69 73 48
0911-69 74 40

Administratör
0911-69 43 55

Sjuksköterska
0911-69 74 84
070-690 29 80