Kontakta Ängsgården

Adress och telefon

Ängsgården
Harmonigränd 1, 941 63 Piteå 

Fax 0911-925 85

Boendeenhet
1A, 076-139 08 18, 076-139 08 23
1B, 076-139 08 42, 076-139 08 46
1C, 076-139 08 67, 076-139 08 68, 076-139 08 69

2A, 076-139 08 70, 076-139 08 71
2B, 076-139 08 78, 076-139 08 87
2C, 076-139 09 10, 076-139 09 12, 076-139 09 14

Personal

Boendechef
0911-69 73 48, 070-246 68 32
0911-69 74 40, 070-688 81 50

Sjuksköterska
0911-69 74 84
070-690 29 80

Administration
070-310 25 90