Kontakta Utbildningsförvaltningen

Adress

Utbildningsförvaltningen
Piteå kommun
Box 732, 941 28 PITEÅ
 
Telefon 0911-69 60 00 (vxl)
E-post  

Besöksadress Strömnäsgatan 3 A, Piteå (hus Freja, plan 3)

Ledningsgrupp

Förvaltningschef
, 0911-69 60 61, 070-580 11 97

Chef för- och grundskoleområdet Norra 
, 0911-69 62 58

Chef för- och grundskoleområdet Södra
, 0911-69 60 30

Gymnasiechef
, 0911-69 63 01

Förvaltningsekonom
, 0911-69 70 46

Lokalstrateg, utredare lokalfrågor 
, 0911-69 60 00

Verksamhetschef Elevhälsan
, 0911-69 72 90

Central administration Utbildningsförvaltningen

Information, rättssäkerhet, arkivfrågor
, 0911-69 60 60

Skolskjutshandläggare
, 0911-69 60 00

Skolskjutshandläggare, nämndsadministration, prövning av skolskjuts
, 0911-69 60 00

Nämndsadministration
, 0911-69 61 73

Administratör
, 0911-69 60 26 

Modersmål, nya reformer
, 0911-69 60 09

Personalbudget förskola - grundskola, ekonomi, elevstatistik, interkommunal ersättning
, 0911-69 60 53

Personalbudget förskola - grundskola, ekonomi, ersättning till enskilda förskolor, fristående grundskolor
, 0911-69 61 74

Ekonomi, statsbidrag
, 0911-69 61 42

Vetenskaplig ledare, lektor i pedagogiskt arbete
, 0911-69 62 27

Flexitforskare
, fr o m 2017-09-01

Projektsamordnare
, 070-508 07 57

IT-strategiska frågor
, 0911-69 60 77

Timvikariat, grundskola och grundsärskola
Mariana Gustafsson, 0911-69 60 66

Tim- och längre vikariat inom förskola och fritidhem
Maria Bergstedt, 0911-69 62 56