Kontakta Utbildningsförvaltningen

Adress

Utbildningsförvaltningen
Piteå kommun
Box 730, 941 28 PITEÅ
 
Telefon 0911-69 60 00 (vxl)
E-post  

Besöksadress Strömnäsgatan 3 A, Piteå (hus Freja, plan 3)

Ledningsgrupp

Förvaltningschef
, 0911-69 60 61, 070-580 11 97

Avdelningschef grundskola
, 0911-69 62 58

Avdelningschef förskola
, 0911-69 60 30

Avdelningschef gymnasieskola
, 0911-69 63 01

Avdelningschef elevhälsan
, 0911-69 72 90

Verksamhetschef ekonomi och planering
, 0911-69 70 46

Verksamhetschef utveckling/IT
, 0911-69 60 24

Lokalstrateg, utredare lokalfrågor 
, 0911-69 60 00

 

Central administration Utbildningsförvaltningen

Information, rättssäkerhet, arkivfrågor
, 0911-69 60 60

Skolskjutshandläggare
, 0911-69 60 00

Skolskjutshandläggare, nämndsadministration, prövning av skolskjuts
, 0911-69 60 00

Nämndsadministration
, 0911-69 61 73

Modersmål, nya reformer
, 0911-69 60 09

Personalbudget förskola - grundskola, ekonomi, elevstatistik, interkommunal ersättning
, 0911-69 60 53

Personalbudget förskola - grundskola, ekonomi, ersättning till enskilda förskolor, fristående grundskolor
, 0911-69 61 74

Ekonomi, statsbidrag
, 0911-69 61 42

Ekonomicontroller och inköpssamordnare
, 0911 – 69 63 49

Vetenskaplig ledare, lektor i pedagogiskt arbete
, 0911-69 62 27

Flexitforskare
, fr o m 2017-09-01

Projektsamordnare
, 070-508 07 57

Timvikariat, grundskola och grundsärskola
Mari Larsson, 0911-69 60 66

Tim- och längre vikariat inom förskola och fritidhem
Maria Bergstedt, 0911-69 62 56