Kontakta Christinaskolan

Christinaskolan

Olof Palmes gata 2A, 941 33 PITEÅ
0911 - 69 66 70

Rektor

, 0911-69 67 00

Sjukanmälan

När du vill sjukanmäla eller göra en ledighetsansökan för ditt barn gör du det i Skola24.

Logga in i Skola24

Har du problem med Skola24, kontakta i första hand barnets mentor på skolan.

Allmän information om Skola24

Andra sätt att sjukanmäla

, 0911- 69 66 70

Obs! Sjukfrånvaron ska rapporteras till skolan varje dag som eleven är sjuk.
Läs mer om sjukanmälan och ledighetsansökan.

Personal

Mentorer 7A
, Sv, Eng
, Fritidspedagog

Mentorer 7B
, Sl
, So

Mentorer 7C
, Mu, Ma
, Id, So

Mentorer 7E
, So
, Ma, Id

Mentorer 8A
, Ma, No
, Sp

Mentorer 8B
, Id, Ma
, Sv, Eng

Mentorer 8C
, Ma, No, Sltx 

Mentorer 8E

Mentorer 9A
, So, Bd
, Sv, Eng

Mentorer 9B
, Ma, No
, Ty, Mu

Mentorer 9C
, Eng, Sltx
, Mu, So

Mentorer 9E

Specialpedagoger

Övrig personal
, Dans
, Dans
, Sv.2
, Resurs
, Musiker
, Skolassistent

Studie- och yrkesvägledare

Skolsköterska

Kurator

Mer information om skolans kurator på egen informationsida

Skolläkare (kontaktas via skolsköterska)
Ulf Nordlund
Ronnie Mukka

Svenska Balettskolan i Piteå

Danspedagoger

Musiker

Sjukgymnast