Kontakta Sjulnässkolan

Sjulnässkolan

G:a Sjulnäsvägen 8C, 946 31 Roknäs
0911-69 72 43

Personalrummet åk 4-6 0911 - 69 72 45
Personalrummet åk 7-9 0911 - 69 72 46

Rektor

, 0911-69 72 42 

Sjukanmälan

När du vill sjukanmäla eller göra en ledighetsansökan för ditt barn gör du det i Skola24.

Logga in i Skola24

Har du problem med Skola24, kontakta i första hand barnets mentor på skolan.

Allmän information om Skola24

Andra sätt att sjukanmäla

Via mail/telefon/sms direkt till mentorer eller till expeditionen.

Expedition och Administration

Skoladministratör/Expedition
, 0911 - 69 72 43

Kuratorer
, 0911 - 69 72 61

Skolsköterska
, 0911 - 69 72 47

SYV
, 0911 - 69 72 55

Uppehållsrummet (Per-Arne J)
Oasen, 0911 - 69 72 52

Arbetsrum (Monica V, Magnus Å, Maud Ö, Ulrika E, Kurt W, Johan L, Roger M)
0911 - 69 72 54

Arbetsrum (Malin B, Malin J, Jeanette V, Berit O)
0911 - 69 72 62

Arbetsrum (Roger M, Gunnar L, Anneli P, Susanne Ö, Jennie B, Emil K, Tony L)
0911 - 69 72 58

Arbetsrum (Stefan G)
0911 - 69 72 60

Arbetsrum (Martareta G)
0911 - 69 72 69

Övrigt
Skolrestaurangen, 0911 - 69 72 32
Biblioteket, 0911 - 69 72 59

Personal

Årskurs 4A
, Mentor

Årskurs 4B
, Mentor

Årskurs 5A
, Mentor

Årskurs 5B
, Mentor

Årskurs 6A
, Mentor

Årskurs 6B
, Mentor

Årskurs 6C
, Mentor

Övriga 

Specialpedagog årkurs 4-6

Årskurs 7A
, Fr, Mu
, Sltm

Årskurs 7B
, Hkk
, Ma, No
, So, Ass

Årskurs 7C
, Mu
, Sv, Eng, Ty
, Bild

Årskurs 8A
, Idrott
, Ma, No

Årskurs 8B
, Sv, Eng
, Idrott, SO

Årskurs 8C
, So
, Sp, So

Årskurs 9A
, Ma, No, Data, Webb
, Sv, Eng
, Sv, Eng

Årskurs 9B
, Ma, No
, Sltx

Specialpedagog årskurs 7-9

Övriga
, En, Sv
, Elevassistent
, Elevassistent
, Elevassistent
, Skolvärd
, åk 6C, föräldraledig