Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter

Piteå kommun
Barn- och utbildningsnämnden
941 85  PITEÅ
 

Ordförande

Ruth Rahkola
Telefon 0911-20 53 19
E-post 

 

Ledamöter i Barn- & utbildningsnämnden

Ordförande, arbetsutskott (S)
, 0911-20 53 19, 070-338 53 19

Vice ordförande (MP)
vakant

Ledamot (S)
, 070-304 08 82

Ledamot (S) 
, 0911-136 83, 073-025 99 78

Ledamot (S)
, 070-560 93 37

Ledamot (S)
, 070-280 36 53

Ledamot (S)
, 0911-696 082, 070-323 13 02

Ledamot (V)
, 070-602 18 86 

Ledamot (M)
, 0911-306 16, 073-808 37 87

Ledamot (NS)
,070-388 81 17 

Ledamot (SP)
, 076-779 52 32

Ledamot (L)
, 070-209 09 18

Ledamot (C)
, 070-395 06 99

Ersättare (S)
, 070-271 27 75

Ersättare (S)
, 070-577 31 38

Ersättare (S)
, 070 - 651 36 58

Ersättare (MP)
Vakant

Ersättare (V)
, 070-292 60 21

Ersättare (SLP)

Ersättare  (KD)
, 070-609 03 37 

Ersättare (C)
, 070-238 03 23