Kontakta Miljö- och tillsynsnämnden

Kontaktuppgifter

Postadress
Piteå kommun
Miljö- och tillsynsnämnden
941 85  PITEÅ

E-post

Ordförande

Lars U Granberg
Telefon 070-530 42 09 
E-post

Miljö- och tillsynsnämnden

Ordförande
 (S)
070-530 42 09

Vice ordförande
 (V)
070-361 28 36

Ledamot
 (S), 076-800 10 34

 (S), 070-347 34 76

 (S), 0911-21 11 75

 (S)

 (M), 070-568 43 51

 (NS), 073-057 61 74

 (L), 0911-606 62, 070-366 61 99

 (C), 073-091 14 19

Ersättare
 (S), 070-553 78 07

 (S), 073-054 84 95

 (V), 070-640 49 92

 (NS), 070-293 76 88

 (KD), 0911-166 05

 (C), 070-317 82 78

Vakant (MP)