Kontakta Samhällsbyggnadsnämnden

Kontaktuppgifter

Postadress
Piteå kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
941 85  PITEÅ

E-post

Ordförande

Brith Fäldt
Telefon 070-346 64 91 
E-post

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande
 (V), 070-346 64 91

Vice Ordförande
 (S), 070-609 67 90

Ledamot
  (S), 070-366 92 25

 (S), 070-310 90 59 

 (S), 070-209 73 33 

 (S), 070-657 63 60

 (S), 070-520 40 66

 (M), 073-098 12 55

 (M), 070-545 31 96

 (NS), 070-293 76 88

 (L). 070-288 26 41

 (C), 070-645 01 05

Ersättare

 (S), 073-325 63 79

 (S), 070-320 11 10

 (V), 070-643 08 11

 (MP), 070-398 60 55

 (L), 070-218 46 37

 (KD), 070-247 42 06

 (C), 070-477 71 49