Kontakta Valnämnden

Kontaktuppgifter

Ordförande 
, 070-542 28 94

Vice ordförande
(V)

Ledamöter

(S)

 (S)

 (S)

 (S)

Harriet Leppäniemi (S)

Rune Berglund (S)

 (S)

Mats Dahlberg (MP)

 (M)

Tommy Bjernhagen (NS)

Lars-Erick Forsgren (SLP)

 (L)

 (C)

Ersättare

Ida Johansson (S)

 (S)

Jenny Savela (S)

Peder Granström (S)

 (S)

Annica Lundgren (S)

 (S)

Anders Nyström (S)

 (V)

Anna Åström (MP)

Karl-Erik Jonsson (M)

Kristina Wiklund (NS)

Samuel Ökvist (C)

 (KD)

Katarina Björklund (SLP)

Robert Håkansson (SD)