Föräldrar och vuxna i barns närhet

 

Barns relationer till sina föräldrar och till andra vuxna i deras närhet har stor betydelse för både den psykiska och den fysiska hälsan under hela livet. Det finns många tillfällen under ett barns uppväxt då föräldrar och andra vuxna i deras närhet kan uppleva att de behöver någon form av stöd.