”Ibland krävs små medel för att höja livskvaliteten”

 

Som fysioterapeut inom Piteå kommuns hemsjukvård möter Frida Flodström patienterna i hemmet.

 

Som fysioterapeut inom Piteå kommuns hemsjukvård möter Frida patienterna där de är – i hemmet, i ordinärt boende och på kommunens särskilda boenden. Det är det som gör jobbet både varierande och meningsfullt. Frida har dessutom på nära håll fått uppleva vilka positiva effekter träning i hemmiljö kan bidra med för patienterna.

Ett övergripande mål för hemsjukvården i Piteå kommun är att sätta patientens behov i centrum, med hemmet som vård- och omsorgsarena. Hemsjukvården och vården på socialtjänstens särskilda boenden utformas på ett sätt som stärker den enskildes möjlighet att bo kvar i sitt hem. På Rehabenheten arbetar åtta fysioterapeuter och 14 arbetsterapeuter. Tillsammans möter de patienter i sitt hem varje dag, utför bedömningar och åtgärder för att patienterna ska klara av sin vardag på bästa sätt.

Ibland krävs det små medel och insatser för att patienterna ska bli mer självständiga vilket också höjer livskvaliteten.

Att möta patienter i sin hemmiljö, oavsett om det är i egna bostäder eller på särskilda boenden, är speciellt. Det i kombination med att det är ett varierande och flexibelt arbete är något som Frida uppskattar mycket med sitt jobb. Innan hon började på hemsjukvården 2019 har hon bland annat arbetat på olika avdelningar samt öppenvårdsrehabilitering på sjukhus och på hälsocentral, där arbetet går ut på att träna patienter till att bättre klara av livet hemma. Arbetet i hemsjukvården handlar i stället om att hjälpa patienten just i sin hemmiljö.

– Vårt jobb är att lyssna in vad patientens målsättningar är och hur förutsättningarna ser ut. Vi behöver vara flexibla och anpassningsbara, både mot patienter och närstående. Vi möter många olika livsöden och oavsett bakgrund är det viktigt att vi kommer hem till patienterna med positiv energi, säger Frida.

Det är viktigt att vi kommer hem till patienterna med positiv energi.

Även om Fridas dagar till största del består av att träffa patienter i deras hem utgår hon och hennes kollegor från arbetsplatsen på Rehabenheten på Furunäset. Härifrån dokumenteras och journalförs också alla besök hos patienter.

– Det är en otroligt viktig del i vårt jobb och något som hör till patientsäkerheten och vår legitimation. Det är dessutom positivt att vi inom hemsjukvården sitter på ett och samma ställe eftersom fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor ofta jobbar i team runt patienten, menar Frida.

Projekt Intensiv Hemrehabilitering

Något av det Frida minns mest från sin tid inom hemsjukvården är projektet Intensiv Hemrehabilitering (IHR), som Rehabenheten beviljades pengar för mellan september 2021 och augusti 2022. Frida och hennes kollega Anna Åberg, legitimerad arbetsterapeut, arbetade med projektet på halvtid under ett år.

– Syftet var att utvärdera intensiv rehabilitering i patienternas hemmiljö. Under sex veckor besökte vi 14 deltagare 2–3 gånger i veckan där vi tränade utifrån deras förutsättningar och uppsatta mål, berättar Frida.

Alla deltagare i projektet visade goda resultat när projektperioden var slut. Några förbättrade sin förmåga att klara av vardagsaktiviteter så pass mycket att de kunde avsäga sig hela eller delar av hemtjänsten.

– Det är fantastiskt roligt att se när patienterna gör framsteg. Alla deltagare skattade sin upplevda hälsa högre efter projektets avslut jämfört med innan. Anmärkningsvärt nog upplevde alla att deras hälsa hade försämrats igen sju veckor efter projektet. Det tyder på hur viktigt det är att hålla igång träningen i vardagen, konstaterar Frida.

Många patienter är positiva till att träna i sin hemmiljö där de känner sig trygga.

Projektet IHR gav många bra insikter som Frida föreläst om för andra delar av kommunen, även politiker.
– Min förhoppning är att vi ska få större möjligheter att utföra kontinuerliga rehabinsatser i hemmet eftersom vi så tydligt ser att det ger resultat. De flesta patienter i projektet uttryckte att de upplevde rehabiliteringen som meningsfull och att det var positivt att träna i sin hemmiljö där de kände sig trygga.

 

Bildlänk med text, Se Piteå kommuns lediga jobb här