”Jag vevar gärna ner rutan och frågar vad medborgarna tycker”

 

Daniel mäter snömägden på gång- och cykelbro.

 

Piteås kommunala vägnät omfattar ca 40 mil gator, gång- och cykelvägar. Året runt, i alla väder, ska de snöröjas, sandas, städas och repareras för att medborgarna på ett säkert sätt ska kunna ta sig fram i trafiken. En av dem som ansvarar för driften av gatuunderhållet är arbetsledaren Daniel, som ser jobbet som en livsstil snarare än ett arbete.

De flesta känner igen Daniel från Facebook-kontot Gatuavdelningen Piteå. Sedan 2012 informerar han flitigt om gatuavdelningens pågående och planerade arbeten, vilket har skapat en stor förståelse hos medborgarna.

Porträttbild av arbetsledare Daniel

– På sidan kan vi exempelvis skriva när och var plogbilar eller sandbilar kallas ut och hur lång tid det förväntas ta. Våra inlägg syftar till att skapa förståelse för vad vi gör och att vi alltid har en tanke bakom, berättar Daniel.

Strategin har varit lyckad. Innan Facebook-kontots tid hanterade Daniel och hans kollegor ett 40-tal felanmälningar efter varje plogsväng, idag är antalet cirka 5-10 stycken.

– Jag är övertygad om att den stora minskningen av klagomål beror på att folk i större utsträckning förstår vad vi gör, varför vi gör det och när.

”En uppenbarelse”

När det kommer till kommunens gatudrift är Daniel gammal i gemet. Sedan 1995 har han arbetat med gator på olika vis – bland annat genom att köra alla fordon, jobba i verkstaden, på förrådet och som jourarbetsledare. 2018 blev han en av två arbetsledare som jobbar med den operativa driften och underhållet av kommunens vägnät.

Installationsbild Daniel was here, drönarbild över bostadsområde.

Att det blev just gator som Daniel valde att satsa på beror på att han tidigt i sin karriär insåg den stora samhällsnyttan som kommunen bidrar till. Förut hade han planer på att jobba inom välfärden men en nattlig händelse fick honom att tänka om. Det var under tidigt 2000-tal när Samhällsbyggnadsförvaltningen inte bara ansvarade för gatorna utan även för kommunens vatten och avlopp, innan VA-anläggningarna 2008 gick över till att ägas av det kommunala bolaget Pireva.

– Sent en kväll fick vi larm om en stor vattenläcka i Öjebyn och vi började gräva och söka felet. Mitt i natten var allt lagat efter en otrolig insats av alla inblandade. De boende i området märkte knappt att vattnet hade försvunnit, de kunde ta en dusch och koka kaffe morgonen därpå som om inget hade hänt. Där och då fick jag en uppenbarelse om att det vi gör inom kommunen är så otroligt viktigt för att hela samhället ska fungera, säger Daniel.

Frågar medborgarna om input

Både då och nu är känslan att han vill ha ett meningsfullt jobb, men han känner inte att han behöver jobba med människors hälsa eller problematik för att bidra till det.

– Mitt jobb är som en livsstil. Kommunens gator känns som mina gator där jag och mina kollegor bär ansvaret för att allt fungerar. Jag skulle kunna slå av telefonen klockan 16 och koppla över till en person i beredskap men jag gör det inte. Jag har en drivkraft av att ställa upp och känner en enorm yrkesstolthet i det jag gör. När jag är ute och kör vevar jag gärna ner rutan och frågar medborgarna vad de tycker om vägarna. Det är ändå för deras skull vi finns.

Arbetsledare i tjänstefordon ute och kollar väglaget.

Väderberoende verksamhet

En av Daniels största utmaningar är att blicka in i framtiden. Även om väderprognoser visar tungt snöfall kan det hända att det blir både mer och mindre än förväntat.

– Det har hänt att jag kallat ut en hel sandsväng på drygt 30 enheter för att det regnade och varnades för vattenhalka. Regnet övergick då istället i kraftigt snöfall. Ytterligare en dimension som ska tas i beaktning är dygnsvila för chaufförerna så det finns mycket att ta hänsyn till hur bra vi än planerar i förväg, säger Daniel.

Idag, jämfört med 30 år sedan, finns dock flera fiffiga verktyg som underlättar Daniels arbete. Dit hör bland annat lättillgängliga väderprognoser som finns i appar i var mans telefon, samt funktionen Google Street View.

– Via den kan jag direkt över telefon förstå vad medborgare menar när de säger att det är problem med exempelvis ett dike eller en lyktstolpe.

Många jobbmöjligheter

Gatuavdelningens underhållsgrupp har sitt högkvarter i Öjebyn, granne med Repris. Här finns, förutom kontor och uppställningsplats för kommunens egna fordon, även en verkstad. I verkstaden servar personalen hela gatuavdelningens fordonspark vilket innefattar allt ifrån motorsågar och servicebilar till tunga fordon som lastbilar, hjullastare och väghyvel. Här tar de även hand om andra förvaltningars maskiner.

Del av den verkstad som Gatuavdelningen servar fordonsparken i.

– Gatuavdelningen är en otroligt bred verksamhet. Jag som varit runt och testat de flesta roller sedan 1995 vet att det finns mycket roligt att jobba med. Som person vill jag alltid lära mig nya saker och det finns det verkligen möjlighet att göra på Gatuavdelningen. Det är därför jag är kvar och fortsätter utvecklas, säger Daniel.

 

Bildlänk med text, Se Piteå kommuns lediga jobb här