”När de sa det på SVT så sträckte jag på mig lite extra”

 

Niclas trivs i rollen som fysisk planerare och brinner för hållbarhets- och gestaltningsfrågor.
Bildtext: Niclas trivs i rollen som fysisk planerare och brinner för hållbarhets- och gestaltningsfrågor.

 

Precis som hela norra Sverige växer också Piteå. Det innebär att marken som Piteå kommun äger hela tiden står inför förändring med till exempelvis fler bostäder, verksamheter och vägar. Där kommer Niclas och hans kollegor på Planeringsavdelningen, mark och samhälle in i bilden.

Strategiskt köp, sälj och utveckling av marken. Det ringar in vad Planeringsavdelningen på Piteå kommun jobbar med och ansvarar för. Niclas har jobbat snart elva år på kommunen med just de frågorna.

– Dels ingår det i vårt jobb att kommunicera med piteborna och höra vad de vill ha, dels att i våra expertroller identifiera sådant som bidrar till att vi uppnår de kommunala målen. Vad gäller själva jobbet tar vi hand om allt från översiktlig planering, markförvärv, markförsäljningar, detaljplanering, om vad som kan byggas och hur, berättar Niclas.

Planeringsavdelningen arbetar med strategiskt köp, sälj och utveckling av Piteå kommuns mark. Bildtext: Närhet till skola eller förskola, matvarubutik och arbetsplats gör ett bostadsområde attraktivt.

Vad vill piteborna ha?

– Pitebon är såklart unik och fantastisk men skiljer sig chockerande nog inte så mycket från vad de flesta människor efterfrågar då det kommer till sitt boende, haha. Tomtstorlek och vad som får byggas är förstås viktigt. Annars är det funktioner för att få ihop vardagspusslet som prioriteras, till exempel närheten till skolor eller förskolor, matvarubutiken och arbetsplatsen. Det gör ett bostadsområde attraktivt och kanske mest hållbart för de flesta. Det visar forskning men återspeglar sig även i dialogerna vi haft med piteborna, säger Niclas.. För Niclas är det vardagen och verkligheten som fått honom att bli långvarig inom Piteå kommun.

– Jag brinner lite extra för hållbarhets- och gestaltningsfrågor. Att få jobba med det i min hemkommun som jag har starka känslor för är såklart fantastiskt. Att i varje givet projekt försöka göra Piteå bättre genom dialoger och analyser, sedan överlägga och i slutändan nå ett resultat får det att kännas som att jag bidrar till Piteås utveckling på riktigt, säger han.

Att kunna sätta egen prägel på sin hemstad är något många bara kan drömma om
Bildtext: Vi arbetar med dialoger och analyser för att i slutändan nå ett resultat som bidrar till Piteås utveckling.

Har du något minne som etsat sig fast från dina år på Piteå kommun?

– Mycket i vårt jobb handlar ju om att väga allmänna och enskilda intressen mot varandra. Det kan vara hur anpassning behöver ske till befintlig bebyggelse i fråga om skala, färg- och materialval. Det kan också vara innehåll, det vill säga hur allmänhetens intressen ska beaktas, hur vi får en attraktiv stad. För några år sedan gick det en produktion på SVT om svenska arkitekter där de pratade om just ett projekt i Piteå – kvarteret Tallen. Många av de exempel som lyftes som styrkor med det projektet var anpassningar som kom från oss. Det tillsammans med redan skickliga arkitekter och en lyhörd byggherre utmynnade i ett för Piteå i många avseenden väldigt lyckat exempel på stadsomvandling. När de sa det på SVT så sträckte jag på mig lite extra, helt klart.

Niclas vid datorn i ett planeringsarbete.Bildtext: Vårt jobb handlar om att väga allmänna och enskilda intressen mot varandra.

 

Bildlänk med text, Se Piteå kommuns lediga jobb här