”Nöjda föräldrar är våra viktigaste ambassadörer”

 

Installationsbild Jessica was here, lek i utomhusmiljö på förskola.

 

När Strömnäsbackens förskola välkomnar sina första barn klockan sex varje morgon är rektor Jessica redan på plats. Det står inte i hennes arbetsbeskrivning, men att finnas tillgänglig för att lösa problem hör till Jessicas filosofi om att vara en närvarande ledare. ”Tillsammans ser vi alltid till barnens bästa, det är ändå för deras skull vi finns” säger Jessica.

Jobbet som rektor har en bred spännvidd och täcker allt ifrån budgetplanering till att säkerställa att medarbetarna får den kompetensutveckling de behöver. Hit hör också personalfrågor, ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, att möta politikers krav på verksamheten och föräldrars förväntningar på förskolan.

Som ledare vill jag se till att personalen mår bra för de bär ett stort ansvar


– Personalen i förskolan gör verkligen ett otroligt bra jobb och de lyfts inte fram tillräckligt mycket. Kraven på förskolans pedagoger har höjts mycket under de senaste åren i och med större barngrupper, längre vistelsetider för barnen och föräldrars förändrade syn på förskolans uppdrag. Som ledare vill jag se till att personalen mår bra mitt i allt detta för de bär ett stort ansvar, säger Jessica som nu är inne på sitt 16:e år som rektor i Piteå kommun.

Jobbet som rektor har en bred spännvidd.

Regelbundna besök i verksamheten

För Jessica har vägen till rektorsrollen gått via en utbildning till barnskötare via Barn och Fritidsprogrammet i gymnasiet, till förskollärarprogrammet i Luleå samt rektorsprogrammet vid Umeå universitet. Efter några år i yrket fick Jessica frågan från sin dåvarande chef om att söka en tjänst som rektor i Infjärden. Hon sökte och fick det.

– Som rektor har jag nytta av att jag är barnskötare och förskollärare i grunden. Men nu har jag varit borta från verksamheten i så många år att det gäller att jag regelbundet är på plats och känner av vad det finns för utmaningar. Jag trivs otroligt bra i rektorsrollen även om jag ibland kan sakna mötet med barnen och möjligheten att få vara utomhus stora delar av dagen, säger Jessica.

Jessica trivs bra i rektorsrollen även om hon ibland kan sakna mötet med barnen.

Förutsättningar för bra systematik

Sedan Strömnäsbackens förskola stod klar för invigning under hösten 2021 har byggnaden i sig lyfts fram som ett praktexempel på hur en hållbar förskola kan byggas. De moderna och anpassade lokalerna hamnar ofta i rampljuset.

– En nybyggd förskola är förstås en trevlig miljö att vistas i. Men den största vinningen, som jag ser det, är arbetet med organisationen och systematiken bakom. I planeringen har vi sett till att det ska finnas en likvärdhet i alla förskolans avdelningar enligt skollag och läroplan, säger Jessica och fortsätter:

– Jag blir extra glad när föräldrar berättar hur nöjda de är med förskolan. De är våra viktigaste ambassadörer och de som marknadsför förskolan på allra bästa sätt.

Jag blir extra glad när föräldrar berättar hur nöjda de är med förskolan.

Gedigen planering

Även om Strömnäsbackens förskola är stor – 155 barn har sin placering här – är känslan snarare tvärtom. Byggnaden är välplanerad och de tio avdelningarna är fördelade på tre olika utemiljöer och tre torg där barnen lämnas och hämtas. Fönsterbänkar, bord och andra möbler är låga för att passa barnens nivå och alla avdelningar är uppbyggda på samma sätt för att uppnå en likvärdighet. I mitten av huset finns kök och matsal uppdelad på flera sektioner, och i ena änden av huset ligger bland annat en anpassad NPF-avdelning.

– Där finns resurser för barn som behöver särskilt stöd, exempelvis ljudslinga, markering vid fönster och dörrar samt en handikappanpassad utemiljö. Här kan vi också ta emot föräldrar som har funktionsnedsättning så förskolan är väldigt tillgänglighetsanpassad, berättar Jessica. 

Personalen har varit delaktiga i planeringen och utformningen av förskolan från det första ritstrecket. I vissa perioder har de varit mer involverade än Jessica själv.

– Att alla har fått vara med och säga sitt har gjort att jag idag upplever jag att personalen har en stor förståelse för utformningen av förskolan. Delaktighet är en känsla som är viktig att värna om för att vi ska få behålla våra eftertraktade medarbetare. 

Som rektor har jag nytta av att jag är barnskötare och förskollärare i grunden.

 

Bildlänk med text, Se Piteå kommuns lediga jobb här