”Vi får använda vår fantasi och kreativitet”

 

Bland Piteå kommuns fastigheter finns bland annat bibliotek, skolor, äldreboenden och trygghetsboenden.

 

Bakom varje fastighet i Piteå kommuns bestånd – som totalt består av 280 000 kvadratmeter – finns 65 anställda vid fastighetsdriften. Alla jobbar i olika roller med syftet att se till att allt fungerar som det ska. Av dessa 65 är tio kvinnor, vilket är rekordmånga just för fastighetsdriften.

Den av driftens tjejer som jobbat längst är fastighetsskötaren Sara som började på kommunen 2011. Hon trivs bra med sina kollegor, att jobbet är så varierande och har stort fokus på problemlösning.

– Under mina drygt tio år har mycket förändrats till det bättre, bland annat har vi numer dedikerade omklädningsrum för kvinnor. Det har också upphandlats arbetskläder som passar både män och kvinnor, även gravida. Det fanns inte när jag började så det har succesivt förbättrats. Vi har även ett större fokus på arbetsmiljö och idag finns bra hjälpmedel för exempelvis tunga lyft, säger Sara.

Yrkesrollerna vid fastighetsdriften varierar många är fastighetsskötare men också tekniker, snickare och målare.

Fantasirikt och varierande

Bland Piteå kommuns fastigheter finns bland annat skolor, förskolor, äldreboenden, trygghetsboenden och LSS-boenden. Spännvidden är stor och rymmer allt från nybyggda hus till K-märkta byggnader från förra sekelskiftet.

– Om vi ska byta ett lås på en dörr kan vi inte alltid stoppa dit vad som helst utan det krävs att vi tar hänsyn till husets och områdets karaktär. Många gånger får vi använda vår fantasi och kreativitet och kanske djupdyka i det vi kallar för ”hoppets låda” i jakt på en tidstypisk detalj. Tack vare att vi har flera som jobbat här under lång tid finns det alltid någon att fråga, berättar fastighetsskötarna Lena och Linda.

Kommunens fastigheter är uppdelade i fyra geografiska områden där alla som jobbar vid driften har ett eget ansvarsområde. Man strävar dock efter att sudda ut gränser och arbeta på ”varandras områden”, dels för att lättare kunna täcka upp vid frånvaro, men även för att ge personalen en chans till omväxling, ökad trivsel och kompetenshöjning.

– Det är toppen att få jobba med fler kollegor på andra områden och att fler lär känna flera olika fastigheter, säger Josefine, fastighetsskötare.

Bilen är ett viktigt arbetsredskap, dels som transportmedel men också som en verktygslåda.

Oväntade arbetsuppgifter

Utöver att ta hand om kommunens fastigheter kör fastighetsdriften också ut material som behövs för bostadsanpassningar i samarbete med hemsjukvården. Det kan vara sjukhussängar, rullstolar eller annan utrustning som ska hjälpa till med olika typer av medicinsk behandling i hemmet.

– Många tänker inte på hur mycket vi gör i kommunens fastigheter. Till exempel har vi runt 190 brandlarmanläggningar som kontrolleras månadsvis samt att vi genomför service och reparation av våra särskilda boendes trygghetstelefoner, sköter passerkortssystem och inbrottslarm. I många grannkommuner köper man in sådana tjänster externt men i Piteå sköter vi det själva, berättar enhetschefen Ramona.

Larm, vs, el och bygg

De flesta vid avdelningen för fastighetsdrift jobbar som fastighetsskötare, men det finns också andra yrkesroller. Bland annat finns tekniker som arbetar med larm, brand, vs, el samt en byggenhet med snickare och målare. En av målarna är Linda som främst uppskattar friheten i arbetet.

– Vi jobbar förstås mot en deadline när ett bygge eller projekt ska vara klart men i övrigt sköter jag själv kontakten med kunderna och stämmer av när det passar att jag kommer och målar, säger Linda.

Även elektrikern Anna, som började efter årsskiftet 2023, uppskattar friheten i arbetet och mixen av personal.

– Jag har jobbat som elektriker i 20 år och har aldrig tidigare haft kvinnliga kollegor. Det bidrar till en härlig gruppdynamik när det blir lite mer blandat, säger Anna.

Närbild sågar ett kopparrör.

Samverkar med andra kommunala verksamheter

Som anställd vid driften kan man få se och höra en del saker, inte minst ute i skolornas korridorer. Det kan vara värdefull information för andra delar av kommunens verksamhet, till exempel Fältarna.

– Vår personal kan snappa upp sådant som är på gång, om en elev beter sig oschysst eller att droganvändning sker. Vi försöker även vara observanta på skadegörelse och hanterar det i dialog med skolan. Vår information, om än den kan tyckas vara liten, kan ibland spela en stor roll i områdespolisens pussel vid utredningar. Tillsammans värnar vi om Piteås ungdomar genom att ha en tight dialog mellan våra verksamheter, säger Ramona.

 

Bildlänk med text, Se Piteå kommuns lediga jobb här