”Som inspektör gäller det att vara lyhörd och visa förståelse”

 

 

Tack vare Piteå kommuns miljöinspektörer säkerställs att företag, offentliga verksamheter och ibland privatpersoner följer lagstiftningen för miljö- och hälsoskydd. En av dem är Lisa, som genom tillsyn ser till att människor, djur och natur får rätt förutsättningar att må bra.

Ena dagen synar Lisa en avloppsbrunn. Andra dagen kontrollerar hon arbetsrutinerna på en tatueringsstudio. Däremellan kan hon hinna med ett besök på ett badhus för att undersöka om städning och provtagning sköts på rätt sätt, eller följa upp pågående ärenden med utgångspunkt från Stadsporten.

Bildtext: Lisa jobbar bland annat med att inspektera kommunens cirka 3 000 enskilda avlopp. Det långsiktiga målet är att alla enskilda avlopp ska leva upp till miljökraven.

 

Tillsammans med fem kollegor utgör Lisa gruppen hälsoskydd inom Piteå kommun. Varje månad tar gruppen emot cirka 100 telefonsamtal, vilket kan handla om allt ifrån klagomål på höga ljudnivåer till frågor om utformning av avlopp. Spännvidden på arbetsuppgifter är minst sagt bred, men den övergripande gemensamma nämnaren för hennes arbetsuppgifter är hälsoskydd.

 – Min roll är att kontrollera att lagstiftningen, framför allt Miljöbalken, efterföljs. Det är inte alltid lätt att förelägga undermåliga verksamheter, men det är ett måste för att säkerställa att vi arbetar mot en hållbar framtid, säger Lisa.

Bildtext: Tillsammans med fem kollegor utgör Lisa gruppen hälsoskydd inom Piteå kommun.

Enskilda avlopp i fokus

En fokusfråga för gruppen hälsoskydd har under de senaste åren varit att kontrollera de cirka 3 000 enskilda avlopp som finns i kommunen. Ungefär 300 avlopp inspekteras varje år hemma hos privatpersoner, där de flesta anläggningar är gamla och behöver uppdateras till dagens standard. Det långsiktiga målet är att alla enskilda avlopp ska leva upp till miljökraven.

– Bristfällig avloppsrening leder bland annat till övergödning av vattendrag och förorenat brunnsvatten. Det finns sällan en generell åtgärd utan alla fall är unika, säger Lisa.

Inspektionen av enskilda avlopp är i de flesta fall förenat med att privatpersoner behöver införskaffa en ny avloppsrening, något som ofta kostar mycket pengar.

– Frågan om att uppdatera avloppet kan röra upp mycket känslor hos privatpersonerna vi möter. Som inspektör gäller det därför att vara lyhörd och visa förståelse. Många vet inte hur avloppet är konstruerat och vad en äldre utformning får för konsekvenser så jag försöker alltid på ett pedagogiskt sätt förklara varför avloppet behöver uppdateras. Överlag möter jag stor förståelse, berättar Lisa.

Bildtext: ”Många vet inte hur avloppet är konstruerat och vad en äldre utformning får för konsekvenser”, berättar Lisa.

Följer upp förändringen

En höjdpunkt i jobbet, enligt Lisa, är att göra ett återbesök efter att ett nytt avlopp installerats och se stor skillnad.

– När avloppet väl är utbytt går det att se stor förändring i den kringliggande naturen. Det är ett bevis på att vi lyckats.

Detsamma gäller vid återbesök hos verksamheter som hon förelagt.

– Jag minns så väl när jag en gång besökte en frisörsalong som fick underkänt på flera punkter. Efter att ha åtgärdat problemen tyckte frisören att det blev så mycket roligare att jobba och enklare att städa. Det kändes fint att åtgärderna ledde till en bättre arbetsmiljö på fler sätt, säger Lisa. 

Bildtext: I verktygslådan som alltid följer med ut på fält finns allt ifrån användbara verktyg och hjälpmedel till myggmedel och solskydd.

Samverkar med andra delar av kommunen

I teamet hälsoskydd är Lisa teamsamordnare vilket innebär att hon sitter med i ledningsgruppen tillsammans med sin chef. Där sätts bland annat budget för kommande år och det görs en prioritering av vilka områden hälsoskyddet ska fokusera på, både kortsiktigt och långsiktigt.

– Ett uttalat område där vi vill bli bättre är kommunikation, eftersom det finns stor potential i att upplysa om hur små insatser kan förbättra vår närmiljö. Några sådana områden är tomgångskörning, rökning i offentlig miljö och varför man inte ska tvätta bilen på uppfarten.

Teamet är också delaktig som remissinstans i flera bygglovshandläggningar och vid prospektering av nya bostadsområden och samhällsprojekt – exempelvis Stadsutveckling Öster och Norrbotniabanan – eftersom miljöhänsyn behöver tas i ett tidigt skede.

– Vi jobbar hela tiden mot miljömålen och Agenda 2030. I samverkan med andra delar av kommunen är målet att skapa en bättre framtid, avslutar Lisa.

Bildtext: Som inspektör gäller det att vara lyhörd och visa förståelse. Lisa och hennes kollegor förelägger ofta undermåliga anläggningar vilket kan röra upp mycket känslor hos de hon möter.