”Som SimCity fast i verkligheten”

 

 

En digital tvilling av vår omvärld – så beskriver Krister det han skapar i sin roll som GIS-ingenjör på Piteå kommun. Med hjälp av all tillgänglig geodata väver han samman bland annat beslutsunderlag och applikationer som används för att simulera framtidens samhälle.

GIS står för geografiska informationssystem. Krister har jobbat med just det i kommunens regi i drygt 21 år, och han brinner för sitt jobb lika mycket än idag. Under årens lopp har han varit med om flera tekniksprång, där vi nu gått in i en era av 3D-uppbyggnader av samhällen. Informationen samlas in med hjälp av laserskanning och fotografering från drönare och flygplan och den digitala informationen utgör grunden i all samhällsutveckling.

– Tack vare GIS kan vi bygga upp 3D-miljöer av nya potentiella bostadsområden för att visualisera framtiden. Det gör det bland annat enklare att fatta beslut och att hålla medborgardialoger. Det är som SimCity fast i verkligheten, säger Krister.

Bildtext: Något Krister uppskattar mest med sitt jobb är flexibiliteten, möjligheten till distansarbete och att få jobba i teknikens framkant. 

Internkonsulter i kommunen

Krister och hans fyra kollegor i GIS-teamet arbetar som internkonsulter till kommunens verksamheter. Krister har exempelvis tagit fram ett applikationsbaserat stöd som används vid planering av nya bostadsområden.

– Just nu planeras för 2 100 nya bostäder fördelat på 68 projekt. I appstödet går det att se hur det kommer att bli när alla projekt är färdiga samt laborera med olika förslag och alternativ. Det digitala kartmaterialet vi tar fram utgör en stor och viktig del i samhällsplanering, ledningsdokumentation, projekteringsunderlag och adressering av nya bostadsområden, förklarar Krister.

Bildtext: Krister Vikström har jobbat som GIS-ingenjör på Piteå kommun i 21 år och trivs lika bra än idag.

Geodata i krissituation

Den digitala tvillingen av vår omvärld, som Krister och hans kollegor skapar varje dag, ska finnas tillgänglig dygnet runt, året runt. Uppdaterad geodata är nämligen inte bara viktigt för att genom 3D visualisera framtidens städer, det är också en bärande faktor i händelse av en naturkatastrof. Efter många stora skogsbränder i Sverige under de senaste åren vi att tillgång till bra geodata kan vara avgörande för en lyckad brandbekämpning.

– Jag var nyligen på en utbildning tillsammans med Räddningstjänsten där vi bland annat diskuterade hur GIS-resurser kan vara till hjälp ute på fält, berättar Krister.

Tillsammans med en kollega från GIS-teamet ingår Krister i kommunens krisorganisation.

– I en krissituation, exempelvis en stor brand eller om främmande makt invaderar Sverige, ska vi kunna bistå kommunens beslutsfattare med beslutsstöd och en lägesanalys med hjälp av uppdaterade kartor. Ett exempel i Piteå är när hamburgerrestaurangen Max totalförstördes i en brand 2013, då tillkallades jag för att lämna ut information om närområdet, bland annat hur mycket som folk som bodde i närheten.

Bildtext: Krister jobbar bland annat med att bygga upp 3D-miljöer av potentiella bostadsområden i Piteå.

En eftertraktad yrkesgrupp 

Kompetens inom GIS är inte helt lätt att hitta, därför har fler och fler aktörer börjat öppna upp för distansarbete. Så är även fallet i Kristers team, där en medarbetare nu är baserad i Funäsdalen.

– Eftersom vi jobbar helt datorbaserat spelar det ingen roll var vi sitter. Distansarbetet och flexibiliteten det medför är något jag uppskattar mycket med mitt jobb, säger Krister.

Bildtext: GIS-resurser kan vara till stor hjälp ute på fält, exempelvis i händelse av en naturkatastrof, berättar Krister.

21 år i teknikens framkant

Efter drygt två decennier på Piteå kommun har Krister hittills aldrig tröttnat på sitt jobb. Rollen passar den som har ett stort teknikintresse, menar han.

– Hos Piteå kommun finns stora möjligheter att förkovras. Men tekniken är samtidigt komplex och ibland kan det vara frustrerande att se vad som är tekniskt möjligt medan verksamheterna inte alltid har möjlighet att ställa om lika snabbt. Det gäller att vara uthållig och tänka i ett stort perspektiv, från detalj till helhet, säger Krister.

När Krister blickar tillbaka finns det ett tillfälle han minns extra mycket.

– Precis i början av min karriär fick jag i uppdrag att förenkla ett system som var förvaltat av kommunen. Jag skrev om hela systemet från början vilket föll i så god jord att även Luleå kommun valde att köpa in systemet. Mycket har förstås hänt sedan dess men grunden i det systemet baseras fortfarande på min idé, som nu även Boden och Älvsbyn använder. Det känns kul att jag var med från starten.