Personal Sjulsmarks skola

Sjulsmarks skola

Ga Sjulsmarksv 35, 945 93 SJULSMARK
0911-69 75 19

Rektor

, 0911-69 75 53

Sjukanmälan

När du vill sjukanmäla eller göra en ledighetsansökan för ditt barn gör du det i Skola24.

Logga in i Skola24

Har du problem med Skola24, kontakta i första hand barnets mentor på skolan.

Allmän information om Skola24

Andra sätt att sjukanmäla

0911-69 75 22

Personal

Förskoleklass - åk 1
, förskollärare

Åk 1-2
, lärare
, lärare

Åk 3-4
, lärare

Åk 5-6
, lärare

Fritids
, fritidspedagog
, förskollärare
, resurs

Specialpedagog

Skolsköterska
, 0911-69 73 88

Kurator
,  0911-69 75 67