Elevhälsa

 

Närbild på två händer som håller i varandra

Hälsa och lärande går hand i hand

Barn och elever som får det stöd och den stimulans de behöver för att lyckas i skolan har bättre förutsättningar att må bra. De barn och elever som mår bra, känner sig trygga och delaktiga har samtidigt bättre förutsättningar för utveckling och lärande - välkommen till elevhälsan i Piteå.

 

Välkommen till elevhälsan

Ibland behöver man någon att prata med. Vi är bara ett samtal bort, hör gärna av dig om du undrar över något!