Vårt uppdrag

Kontakt avdelningschef

, 0911-69 72 90

Adress
Utbildningsförvaltningen
Piteå kommun
Box 730
941 28 Piteå

Besöksadress
Strömnäsgatan 3A, Piteå (hus Freja, plan 3)

Enhetschef

, 0911-69 63 38

Adress
Nolia City konferens
Olof Palmes gata 6A
941 33 Piteå

Central administration

Skoladministration

, 0911-69 61 19 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Tangentbord, stetoskop och närbild på händer
Tangentbord, stetoskop och närbild på händer

Vårt uppdrag

Elevhälsans uppdrag inom skolverksamheten är att komplettera skolpersonalens pedagogiska kompetens avseende elevernas utveckling och lärande. Det betyder bland annat att stöd och åtgärder ska finnas med som en naturlig del i lärandeprocessen. Man utgår alltid från det som skapar och bevarar hälsa snarare än det som inte gör det.

I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog. På högstadierskolorna och på gymnsiet ingår även studie-och yrkesvägledare. På de flesta skolor finns även socialpedagog, perdagogisk resurs och socionomer som ett komplement till Elevhälsoteamen.

Det är rektor som leder arbetet i elevhälsoteamen.

CENTRALA ELEVHÄLSAN 

Skulle inte resurserna i det egna elevhälsoteamet räcka till finns även tillgång till en central elevhälsa. Där finns skolpsykolog, logoped och närvaroteam. Rektor kan anlita den centrala elevhälsan vid behov.

Skolläkarna gör regelbundna besök på skolorna och jobbar i nära samarbete med skolsköterskorna.

SKOLHÄLSOVÅRDENS UPPDRAG

Skolsköterskan ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras psykiska och fysiska hälsa, samt verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården inom elevhälsan ska främst vara förebyggande och omfatta hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser.

Här nedanför kan du se i vilken årskurs man gör vad

Förskoleklass: Hälsobesök med elev tillsammans med vårdnadshavare. Kontroll av syn, hörsel, längd och vikt.

Åk 2: Vaccination med mot mässling, påssjuka och röda hund (gäller elever födda 2002 och senare).
Hälsobesök med kontroll av tillväxt och trivsel.

Åk 4: Hälsobesök där man samtalar om livsstil, trivsel och självupplevd hälsa. Kontroll av tillväxt och rygg.

Åk 5: Vaccination mot HPV (Humant Papillomvirus).

Åk 7: Hälsobesök där man samtalar om livsstil, trivsel och självupplevd hälsa. Kontroll av tillväxt och rygg.

Åk 8: Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

OBS: Syn- och hörselkontroll utförs i förskoleklass. Därefter utförs dessa kontroller vid behov.

SKOLLÄKARENS UPPDRAG

Skolläkaren ger medicinsk handledning till skolsköterskan i enskilda ärenden, remitterar elever med medicinska problem vidare i vårdkedjan. Särskiljer psykosomatiska problem från medicinska/symtomatiska.

Föräldrar kan vid behov boka tid hos skolläkaren, detta sker via skolsköterskan.

Personal inom skolhälsovården följer samma lagar och riktlinjer som övrig personal inom hälso- och sjukvården. Det innebär att vi också har samma sekretess som inom hälso- och sjukvården.

SKOLPSYKOLOG

Grundskolans elevhälsa har tre skolpsykologer och deras viktigaste uppgift är att främja elevernas hälsa och bidra till en bra lärandemiljö.

En skolpsykolog arbetar ur ett skolperspektiv med elever som inte når upp till de förväntade målen, och frågeställningarna handlar om elevernas eventuella hinder för inlärning. Deras främsta uppgift är att handleda och stötta skolorna gällande elever med särskilda behov.

Grundskolans skolpsykologer gör också utredningar i syfte att bedöma utvecklingsnivå och rätt till särskola.

Sidan kontrollerad: 2024-04-08 14:55:27