Kurator

Kontakt avdelningschef

, 0911-69 72 90

Adress
Utbildningsförvaltningen
Piteå kommun
Box 730
941 28 Piteå

Besöksadress
Strömnäsgatan 3A, Piteå (hus Freja, plan 3)

Enhetschef

, 0911-69 63 38

Adress
Nolia City konferens
Olof Palmes gata 6A
941 33 Piteå

Central administration

Skoladministration

, 0911-69 61 19 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Bild på mörkhårig tjej
Bild på mörkhårig tjej

Kurator

Du som är elev kan vända dig till kurator om du behöver en vuxen att prata med. Kurator är en del av elevhälsoteamet på skolan.

UPPDRAG

Kuratorn ska ge stöd till elever, personal och föräldrar. Kurator arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på eleven och elevens behov. Kurator stöttar elever och föräldrar direkt genom det professionella samtalet som kan vara av stödjande karaktär, insiktskaraktär, motiverande karaktär eller krisbehandling. Samtalet kan syfta till att klargöra hur olika faktorer påverkar det dagliga livet, till att kunna bearbeta relationer till andra eller till att bearbeta något inom individen själv. Vi kan också vid behov hjälpa vårdnadshavare och barn till kontakt med andra myndigheter som t.ex., Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänsten eller polis.

Kurator finns kopplad till skolorna och ingår i skolans elevhälsoteam. Teamet består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. I vissa team ingår även studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet har regelbundna träffar och arbetar för att hitta lösningar och stötta elever på bästa sätt.

En elev kan själv söka kurators hjälp och boka tid, men samtal kan också initieras av vårdnadshavare eller personal. Ibland träffar kurator bara eleven, ibland bara vårdnadshavare och ibland träffas vi gemensamt, beroende på ert önskemål och behov.

Kurator har tystnadsplikt men precis som all skolpersonal har kurator anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall där barn riskerar att fara illa.

KONTAKTA KURATOR KLICKA HÄR

LÄNKAR

Piteå ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning på nätet

Surfa lugnt - Föräldrastöd kring nätetik

Bris vuxentelefon | Bris - Barnens Rätt i Samhället

Information kring psykisk hälsa på 1177

Sidan kontrollerad: 2024-04-08 14:55:27