Skolsköterska

Kontakt avdelningschef

, 0911-69 72 90

Adress
Utbildningsförvaltningen
Piteå kommun
Box 730
941 28 Piteå

Besöksadress
Strömnäsgatan 3A, Piteå (hus Freja, plan 3)

Enhetschef

, 0911-69 63 38

Adress
Nolia City konferens
Olof Palmes gata 6A
941 33 Piteå

Central administration

Skoladministration

, 0911-69 61 19 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Välkomnande hand
Välkomnande hand

Skolsköterska

Skolsköterskorna bidrar med den medicinska kompetensen i skolan. Vår uppgift är främst förebyggande hälsovård. Skolsköterskorna har också i uppgift att bevaka att arbetsmiljön i skolan är bra, att eleverna inte riskerar att skada sig, bli sjuka eller allergiska som följd av brister i skolmiljön. Skolsköterskorna har tystnadsplikt!

Eleverna kan vända sig till skolsköterskan om

 • de råkat ut för akuta skador eller olycksfall
 • de inte känner sig friska
 • de har skador, problem att delta på idrotten
 • de har frågor om kroppen
 • de har frågor om hälsa, kost, motion och sömn
 • de har frågor eller oro kring alkohol och droger
 • de har frågor om vikt
 • de har frågor eller oro kring ätstörningar
 • de undrar över sex och samlevnad
 • de känner sig stressade
 • de känner sig ledsen, rädd eller orolig
 • de vill tala med någon
 • de vill sluta röka eller snusa

Skolsköterskan finns på din skola för att hjälpa dig med dina funderingar som kan gälla både kropp eller själ. Vi har också tillgång till skolläkare, tider bokas via skolsköterskan. Vi kan också hänvisa/remittera vidare om vi inte kan hjälpa till med problemet.

Föräldrar är också välkomna att höra av sig.

TYSTNADSPLIKT

Skolhälsovården har en högre tystnadsplikt än övrig personal på skolan. Tystnadsplikten bryts via ett samtycke från den det berör, det vill säga att en elev/vårdnadshavare kan ge medgivande till skolhälsovården om att känslig information får lämnas till någon specifik, så att vuxna på skolan ska kunna samarbeta och hjälpa nämnde elev. 

Det finns dock ett undantag då vi måste bryta tystnadsplikten och det är vid tillfällen då ungdomar befinner sig i allvarliga eller farliga situationer där de befaras att fara illa, då är vi skyldiga att föra ärendet vidare, till tex polis, socialtjänsten eller annan vårdenhet.

Inga sådana kontakter tas utan den unges vetskap.

KONTAKTA SKOLSKÖTERSKAN PÅ DIN SKOLA KLICKA HÄR

Sidan kontrollerad: 2024-04-08 14:55:27