Närvaroteamet


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Ungdom sitter med uppdragna ben och armarna runt.
Ungdom sitter med uppdragna ben och armarna runt.

Närvaroteamet

Det finns ofta många orsaker till att ett barn inte vill eller kan vara i skolan. Om ett barn signalerar att hen inte vill vara i skolan är det viktigt med tidiga insatser. Om orsakerna snabbt kan identifieras ökar möjligheterna att undvika problematisk skolfrånvaro. Närvaroteamet i Piteå kommun består av två lärare med lång erfarenhet av arbete i skolans värld.

SYFTE

Syftet med Närvaroteamet är att på skolans uppdrag öka närvaron i skolan hos den grupp elever som har problematisk skolfrånvaro samt arbeta preventivt för att elever inte ska hamna i en sådan situation. Närvaroteamets huvudfunktion är att vara stödjande, länkande, samordnande och uppföljande i samverkan kring eleven med hem, pedagoger, elevhälsoteam, centrala elevhälsan, samt andra stödjande funktioner i kommun och region.

ARBETSSÄTT

Närvaroteamets målsättning är att stödja och stärka elever, vårdnadshavare och skola med perspektiv utifrån, för att tillsammans hitta nya verktyg, strategier och förhållningssätt med målet att hitta skolnärmande steg. Närvaroteamet lyssnar in skola, vårdnadshavare och elev, skapar relationer och kartlägger för att få tag på en samlad bild av läget. Närvaroteamet blir en bärare av elevens röst.

Teamet kan också hjälpa till med att hitta aktiviteter för att stärka självkänsla/självförtroende och bryta social distansering. Teamet håller kontakt med elev kontinuerligt, stödjer och tryggar eleven i att klara av att ta steg mot ökad närvaro.

Närvaroteamet kan vid behov hjälpa till med att etablera kontakt med barnpsykiatri, familjebehandling och andra för elev och familj stödjande funktioner. I dialog mellan Närvaroteamet, skola och hem sker kontinuerligt samverkan kring arbetet framåt.

Att vända sig till oss är kostnadsfritt.

KONTAKTA NÄRVAROTEAMET KLICKA HÄR

Sidan kontrollerad: 2024-04-08 14:55:27