KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU-nytt september 2022

Publicerad 2022-09-02 14:36:46
Kategori

FoU-nytt september 2022

Nu har höstterminen startat och därmed också läsårets FoU-aktiviteter. FoU-teamet kommer under året att träffas regelbundet på torsdagar kl 13-16. I teamet ingår kommunens vetenskapliga ledare, Ulrika Bergmark, kommundoktorand och biträdande vetenskaplig ledare Sara Viklund samt tre förvaltningsövergripande förstelärare med inriktning FoU i skolan: Anna Kassfeldt, Christina Wiklund och Linda Wikström. Inledningsvis har FoU-teamet bland annat arbetat med att förbereda de tre forskningscirklar som kommer att pågå under läsåret, där 24 lärare från grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning ingår.

Piteå kommun har anställt två kommundoktorander som kommer att delta i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) vid Umeå universitet. Sara Viklund kommer att studera hur kommun och universitet samverkar för att stärka praktiknära forskning och utveckla skolan, medan Johanna Jonssons avhandlingsarbete handlar om förskolans helhetsuppdrag kring undervisning.

Piteå kommuns två nyanställda kommundoktoranderJohanna Jonsson och Sara Viklund

Panelsamtal om skolan

Att skola och utbildning är en het valfråga är tydligt, och den 30 augusti deltog Ulrika Bergmark och Christina Wiklund från FoU-teamet i ett panelsamtal om skolan som LTU arrangerade i Vetenskapens hus i Luleå. I samtalet diskuterades de utmaningar som skolan står inför, lärarrollen, betygssystemet och deltagarnas framtidsvisioner för svensk utbildning. Panelsamtalet leddes av Lena Callne och sändes digitalt. Programmet går att se i efterhand.

Panelsamtal

Boksläpp

FoU-teamet deltog i boksläppet för Praktiknära forskning i förskola och skola, som Ulrika Bergmark och Caroline Graeske skrivit. Boken beskriver hur praktiknära forskning kan genomföras, från initiering, genomförande och analys till spridning och kommunikation av resultat. Där diskuteras också hållbarhetsaspekter gällande praktiknära forskning och genom hela boken får läsaren ta del av röster från praktiken.

Ulrika Bergmark och Caroline Graeske

Ulrika Bergmark coh Caroline Graeske är författare till boken.

Nätverksträff

nätverksträff - föreläsning

Den 31 augusti var det dags för den första av höstens två nätverksträffar. Temat för denna träff var Hur söker och hittar man forskning? Totalt deltog ett tjugotal lärare vid nätverksträffen, där Linnéa Bergenudd, bibliotekarie och Teresa Pettersson, pedagogisk utvecklare vid Luleå tekniska universitet höll i en workshop om att hitta och sovra bland forskning. Deltagarna fick sitta i grupper och genomföra olika typer av sökövningar, vilket var uppskattat både av dem med stor erfarenhet av informationssökning och av nybörjare. Tadel av en digital kurs i informationssökning, 

Informationssökning: Repetera grunderna i informationssökning, exempelvis hur du söker material, söktekniker, källkritik med mera: 

Avancerad informationssökning: Lär dig att bygga avancerade sökblock samt hur du strukturerar och dokumenterar din sökning: 

 

Sidan kontrollerad: 2022-09-02 14:45:17