KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Vi ska synliggöra beprövad erfarenhet i förskolan

Publicerad 2022-05-24 11:00:53
Kategori

Vi ska synliggöra beprövad erfarenhet i förskolan

Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan är ett projekt med syfte att synliggöra den beprövade erfarenheten i Piteås förskolor. Projektet drar i gång i augusti och kommer att pågå under hela 2022 och 2023. Nu finns fyra fallförfattare utsedda i Piteå kommuns förskolor.

Utgångspunkten för fallförfattaren är ett konkret fall eller dilemma som denne identifierat i sin egen praktik. Fallet och hanteringen av det specifika fallet ska formuleras i skrift och kommenteras av tre experter från olika områden – kollegor och forskare. En moderator skriver därefter en sammanfattning av dialogen och fallförfattaren skriver en avslutande reflektion över vad som framkommit.

Under projektets gång kommer Ulrika Bergmark, vetenskaplig ledare vid Piteå kommun samt Susanne Westman från Luleå Tekniska Universitet att fungera som handledare. Fallen kommer att publiceras i en bok som ges ut under vårterminen 2024. Projektet utgår från en metod för att utveckla undervisning och kunskaper om undervisning, i dialog mellan undervisningspraktik och utbildningsvetenskaplig forskning. Det är ett sätt att synliggöra beprövad erfarenhet.

Sidan kontrollerad: 2022-05-24 11:01:51