Kommunens Kvalitet i Korthet

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Kommunens Kvalitet i Korthet

Piteå kommun är med i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Inom jämförelseprojektet redovisas resultat- och kvalitetsmått inom områden som ligger många invånare nära. Ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner samt att lära av andra kommuners goda exempel.

Sidan kontrollerad: 2017-05-19 08:12:03