Kommunens säkerhetsarbete

Skydd mot olyckor, krishantering och internt skydd

Linda Lasu
Telefon 0911-69 64 89
E-post 

Informationssäkerhet 

Ulf Gustafsson
Telefon 0911-69 61 80
E-post  

Mattias Niemi
Telefon 070-510 91 90
E-post 

Säkerhetsskydd

Ulf Gustafsson
Telefon 0911-69 61 80
E-post 

Försäkringar 

Linda Lasu
Telefon 0911-69 64 89
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Kommunens säkerhetsarbete

Kommunens säkerhetsarbete syftar till att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medborgare, medarbetare och de som vistas i kommunen. Vi arbetar aktivt för att skydda liv, hälsa, egendom och miljö. Säkerhetsarbetet handlar om att hitta risker – förebygga dem – begränsa dem och sedan följa upp för att förbättra om det skulle hända igen.

Sidan kontrollerad: 2018-11-22 06:40:21