Krisledningsorganisation

Säkerhetschef

Andreas Lind, kommunchef och tillika säkerhetschef. Tel: 0911-69 64 95

Kommunens Säkerhetsgrupp

Torbjörn Johansson, biträdande säkerhetschef, tel 0911-69 64 95

Linda Lasu, säkerhetssamordnare, tel 0911-69 64 89

Linda Lasu, försäkringssamordnare, tel 0911-69 64 89

Ulf Gustavsson, säkerhetsskyddschef, tel 0911-69 61 80

Mattias Niemi, CISO, tel 0911-69 70 21

Övriga

Helena Stenberg, kommunalråd, tel 0911-69 60 01

Anders Lundkvist, kommunalråd, tel 070-674 58 58

Maria N Johansson, krisinformationsansvarig, tel 0911-69 70 62

Carina Westbom, POSOM-samordnare, tel 0911-69 60 43


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Krisledningsorganisation

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun ha en nämnd som fullgör uppgifter under så kallad extraordinära händelser eller vid större olyckor. Kommunfullmäktige i Piteå beslutade 2005 att inrätta en krisledningsnämnd bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott under ledning av KS-ordförande eller vice ordförande.

Sidan kontrollerad: 2022-03-15 15:49:23