Krisledningsorganisation

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Krisledningsorganisation

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun ha en nämnd som fullgör uppgifter under så kallad extraordinära händelser eller vid större olyckor. Kommunfullmäktige i Piteå beslutade 2005 att inrätta en krisledningsnämnd bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott under ledning av KS-ordförande eller vice ordförande.

Sidan kontrollerad: 2024-03-11 11:27:00