POSOM

Samordnare för POSOM-gruppen

Carina Westbom Socialtjänsten
Telefon: 0911-69 60 43 eller 073-328 96 06

E-post: carina.westbom@pitea.se


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

POSOM

POSOM, som står för Psykiskt och socialt omhändertagande, ingår som en del i kommunens krisberedskap. POSOM bygger på ett utvecklat nätverk mellan räddningstjänst, polis, socialtjänst, skola och kyrkan. POSOM-gruppen består av ett tjugofemtal personer, varav sju fungerar som ledningsgrupp.

Sidan kontrollerad: 2014-04-08 13:11:33