POSOM

Samordnare för POSOM-gruppen

Telefon: 0911-69 68 55


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

POSOM

POSOM, som står för Psykiskt och socialt omhändertagande, ingår som en del i kommunens krisberedskap. POSOM bygger på ett utvecklat nätverk mellan räddningstjänst, polis, socialtjänst, skola och kyrkan. POSOM-gruppen består av ett tjugofemtal personer, varav sju fungerar som ledningsgrupp.

Sidan kontrollerad: 2021-02-16 17:20:31