Aktuella gatuarbeten

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Pågående gatuarbeten.
Pågående gatuarbeten.  Foto: Piteå kommun

Aktuella gatuarbeten

Här hittar du information om pågående och planerade gatuarbeten som kan komma att påverka framkomligheten på Piteås gator och vägar.

Ombyggnation av Olof Palmes gata och gång- och cykelväg

Under sommaren byggs Olof Palmes gata och gång- och cykelväg om

Olof Palmes gata och gång- och cykelväg kommer att byggas om, arbetet pågår mellan 31 juli och 21 augusti. Ombyggnationen sker mellan Nils Edéns väg och Djupviksgatan och gatan kommer att vara avstängd några dagar under arbetsperioden.

Lillbrogatan - Hamngatan

Visionsskiss av Lillbrogatan efter ombyggnation. Visionsskiss: Norconsult

Lillbrogatan och Hamngatan kommer under 2023 att byggas om till attraktiva stadsgator, där det är trafiksäkert och tillgängligt för alla att färdas.

Fassvägen

I sommar byggs Fassvägen om

I sommar bygger vi om Fassvägen mellan Trundövägen och Relingsvägen samt en sträcka längs med Relingsvägen. Längs med gatorna kommer en ny belyst kantstensavskild gång- och cykelväg att byggas på samma sida som skolan och gatan kommer få nya diken och ny asfalt.

Hamnvikens industriområde

Avverkning inför byggnation av nytt verksamhetsområde

Våren 2023 påbörjas byggnation av ny gata och vatten- och avlopppsledningar tilll Hamnvikens industriområde.

Asfaltarbeten 2023

Asfaltarbeten 2023

Vägarbeten hör sommaren till. Snart är marken fri från tjäle och då påbörjas arbeten med att underhålla och bygga om kommunens gator, vägar och gång- och cykelvägar. Denna sommar kommer 4 gator att få ny asfaltbeläggning.

Västergatan

Sommaren 2023 planeras en ombyggnation av Västergatan mellan Djupviksgatan och Nils Edéns väg

Sommaren 2023 planeras en ombyggnation av Västergatan mellan Djupviksgatan och Nils Edéns väg.

Borevägen

Sommaren 2022 planeras en ombyggnation av Borevägen

Sommaren 2023 planeras en ombyggnation av Borevägen.

Christinaprojektet - Ombyggnad till säkra skolvägar

Under 2020 påbörjades de första infrastrukturåtgärderna i Christinaprojektet.

En viktig del i Christinaprojektet är att säkerställa barnens skolväg. Detta gör vi genom att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gång- och cykelvägar, säkra passager, åtgärder för kollektivtrafik samt strukturerade hämtning och lämningsplatser. Arbetet kommer att ske etappvis under 2020 till 2025.

Program för gång och cykel

2020 byggdes en ny gång- och cykelväg vid Backgårdsskolan i Norrfjärden

Piteå har som mål att vara en attraktiv, uthållig, trafiksäker och framkomlig kommun. För att uppnå målen och uppmuntra fler invånare att använda hållbara transportmedel är satsningen på en väl fungerade gång- och cykeltrafik viktig.

Sidan kontrollerad: 2022-11-14 13:47:39