Aktuella gatuarbeten

Medborgarservice

Telefon 0911-69 60 00
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Pågående gatuarbeten.
Pågående gatuarbeten.  Foto: Piteå kommun

Aktuella gatuarbeten

Här hittar du information om pågående och planerade gatuarbeten som kan komma att påverka framkomligheten på Piteås gator och vägar.

Asfaltarbeten 2020

Asafaltering av gator och vägar görs på sommaren när tjälen har gått ur marken.

Vägarbeten hör sommaren till. Snart är marken fri från tjäle och då påbörjas arbeten med att underhålla och bygga om kommunens gator och vägar. Denna sommar kommer åtta gator att få ny asfaltbeläggning.

Christinaprojektet - Ombyggnad till säkra skolvägar

Under 2020 påbörjas de första infrastrukturåtgärderna i Christinaprojektet.

En viktig del i Christinaprojektet är att säkerställa barnens skolväg. Detta gör vi genom att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gång- och cykelvägar, säkra passager, åtgärder för kollektivtrafik samt strukturerade hämtning och lämningsplatser. Arbetet kommer att ske etappvis under 2020 till 2023.

Djupviksgatan

Sommaren 2020 får Djupviksgatan en ny gångbana.

Under sommaren 2020 ersätts den gamla trottoaren längs med Djupviksgatan med en ny gångbana.

Gång- och cykelväg vid Backgårdsskolan

Ny gång- och cykelväg vid Backgårdsskolan

Hösten 2019 påbörjades byggnationen av en ny gång- och cykelväg vid Backgårdsskolan i Norrfjärden.

Gång- och cykelvägar enligt plan

Sommaren 2020 planeras en ombyggnation av Bisittarevägen.

Piteå kommuns ambition är att erbjuda en säker, trygg och tillgänglig trafikmiljö för oskyddade trafikanter och utforma cykelvägnätet så att konflikter med övriga trafiknät undviks.

Sidan kontrollerad: 2020-09-11 15:10:14