Aktuella gatuarbeten

Medborgarservice

Telefon 0911-69 60 00
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Pågående gatuarbeten.
Pågående gatuarbeten.  Foto: Piteå kommun

Aktuella gatuarbeten

Här hittar du information om pågående och planerade gatuarbeten som kan komma att påverka framkomligheten på Piteås gator och vägar.

Abjörnssons väg

Abjörnssons väg, mellan Ankarskatavägen och C J Boströms väg byggs om i sommar

Abjörnssons väg, mellan Ankarskatavägen och C J Boströms väg byggs om i sommar

Arena Norrstrand

Ny infartsväg planeras till Arena Norrstrand, vy från Norra ringen.

Arbetet med att förbättra trafikmiljön i området vid Arena Norrstrand (idrottshallarna, den nya fotbollshallen m m.) har gått in i nästa fas. I höst byggs en ny infartsväg in till området och parkeringsytorna struktureras upp.

Asfaltarbeten 2019

Asfaltering av gator och vägar görs på sommaren när tjälen har gått ur marken.

Vägarbeten hör sommaren till. Snart är marken fri från tjäle och då påbörjas arbeten med att underhålla och bygga om kommunens gator och vägar. Denna sommar kommer 13 gator att få ny asfaltbeläggning.

Gång- och cykelvägar

Piteå kommuns ambition är att utforma gång- och cykelvägnätet så att konflikter med övriga trafikanter undviks.

Piteå kommuns ambition är att erbjuda en säker, trygg och tillgänglig trafikmiljö för oskyddade trafikanter och utforma cykelvägnätet så att konflikter med övriga trafiknät undviks.

Haraholmen

Haraholmen - ett område fullt av möjligheter.

Piteå kommun skapar ett nytt industriområde ute på Haraholmen. Området ligger centralt och kan erbjuda goda förutsättningar för transporter med bil, lastbil, järnväg eller båt.

Sidan kontrollerad: 2019-04-23 16:57:57