Aktuella gatuarbeten

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Pågående gatuarbeten.
Pågående gatuarbeten.  Foto: Piteå kommun

Aktuella gatuarbeten

Här hittar du information om pågående och planerade gatuarbeten som kan komma att påverka framkomligheten på Piteås gator och vägar.

Gång- och cykelväg Ringiusvägen

I sommar byggs en gång- och cykelväg längs Ringousvägen mellan Lotusgränd och Bryggmansvägen

I sommar byggs den sista etappen av gång- och cykelvägen längs med Ringiusvägen.

Fläktgatan

I sommar bygger vi om Fläktgatan

Sommaren 2024 planeras en ombyggnation av Fläktgatan mellan Fabriksgatan och Voltgatan

Krangatan

Under sommaren 2024 och 2025 planeras en ombyggnation av Krangatan

Sommaren 2024 och 2025 planeras en ombyggnation av Krangatan

Kurirvägen

Kurirvägen planeras att byggas om under 2024 och 2025

Sommaren 2024 och 2025 planeras en ombyggnation av Krangatan.

Trafikverkets vägarbeten i sommar

Trafikverket utför arbeten på vägarna runt om i Norrbotten i sommar.

Asfaltarbeten 2024

Asfaltarbeten 2024

Vägarbeten hör sommaren till och nu påbörjas arbeten med att underhålla och bygga om kommunens gator, vägar och gång- och cykelvägar. Denna sommar kommer 12 gator att få ny asfaltbeläggning.

Christinaprojektet - Ombyggnad till säkra skolvägar

Under 2020 påbörjades de första infrastrukturåtgärderna i Christinaprojektet.

En viktig del i Christinaprojektet är att säkerställa barnens skolväg. Detta gör vi genom att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gång- och cykelvägar, säkra passager, åtgärder för kollektivtrafik samt strukturerade hämtning och lämningsplatser. Arbetet kommer att ske etappvis under 2020 till 2025.

Program för gång och cykel

2020 byggdes en ny gång- och cykelväg vid Backgårdsskolan i Norrfjärden

Piteå har som mål att vara en attraktiv, uthållig, trafiksäker och framkomlig kommun. För att uppnå målen och uppmuntra fler invånare att använda hållbara transportmedel är satsningen på en väl fungerade gång- och cykeltrafik viktig.

Sidan kontrollerad: 2022-11-14 13:47:39