Aktuella gatuarbeten

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Pågående gatuarbeten.
Pågående gatuarbeten.  Foto: Piteå kommun

Aktuella gatuarbeten

Här hittar du information om pågående och planerade gatuarbeten som kan komma att påverka framkomligheten på Piteås gator och vägar.

Ny gång- och cykelväg Järnvägsgatan

I sommar tryggas trafikmiljö längs med Järnvägsgatan med en ny belyst gång- och cykelväg

I sommar planeras byggnation av en ny belyst gång- och cykelväg längs med Järnvägsgatan, mellan Pitholmsgatan och Furubergsvägen.

Öjagatan och Granvägen

Sommaren 2022 kommer Öjagatan och Granvägen byggas om.

Nu utvecklas stadsdelscentrat Öjebyn genom en ombyggnation av Öjagatan.

Tangogatan

Sommaren 2022 planeras en ombyggnation av Tangogatan

Sommaren 2022 planeras en ombyggnation av Tangogatan

Tolvmansvägen

Tolvmansvägen kommer byggas om under 2022.

Under sommaren 2022 planeras en ombyggnation av Tolvmansvägen

Ängsvägen-Norsvägen

Sommaren 2022 planeras ombyggnation av Ängsvägen och del av Norsvägen.

Sommaren 2022 bygger vi om Ängsvägen och del av Norsvägen för att förbättra gatans standard, trafiksäkerheten och förnya ledningarna.

Sidan kontrollerad: 2020-09-11 15:10:14