Aktuella gatuarbeten

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Pågående gatuarbeten.
Pågående gatuarbeten.  Foto: Piteå kommun

Aktuella gatuarbeten

Här hittar du information om pågående och planerade gatuarbeten som kan komma att påverka framkomligheten på Piteås gator och vägar.

Lillbrogatan - Hamngatan

Visionsskiss av Lillbrogatan efter ombyggnation. Visionsskiss: Norconsult

Lillbrogatan och Hamngatan kommer under 2023 att byggas om till attraktiva stadsgator där det blir trafiksäkert och tillgängligt för alla att färdas.

Notgränd

Sommaren 2023 planeras en ombyggnation av Notgränd.

Sommaren 2023 planeras en ombyggnation av Notgränd

Västergatan

Sommaren 2023 planeras en ombyggnation av Västergatan mellan Djupviksgatan och Nils Edéns väg

Sommaren 2023 planeras en ombyggnation av Västergatan mellan Djupviksgatan och Nils Edéns väg.

Borevägen

Sommaren 2022 planeras en ombyggnation av Borevägen

Sommaren 2023 planeras en ombyggnation av Borevägen.

Tolvmansvägen

Tolvmansvägen kommer byggas om under 2022.

En ombyggnation av Tolvmansvägen påbörjades under sommaren 2022.

Ängsvägen-Norsvägen

Sommaren 2022 och 2023 byggs Ängsvägen och del av Norsvägen om.

Vi bygger om Ängsvägen och del av Norsvägen för att förbättra gatans standard, trafiksäkerheten och förnya ledningarna.

Christinaprojektet - Ombyggnad till säkra skolvägar

Under 2020 påbörjades de första infrastrukturåtgärderna i Christinaprojektet.

En viktig del i Christinaprojektet är att säkerställa barnens skolväg. Detta gör vi genom att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gång- och cykelvägar, säkra passager, åtgärder för kollektivtrafik samt strukturerade hämtning och lämningsplatser. Arbetet kommer att ske etappvis under 2020 till 2025.

Program för gång och cykel

2020 byggdes en ny gång- och cykelväg vid Backgårdsskolan i Norrfjärden

Piteå har som mål att vara en attraktiv, uthållig, trafiksäker och framkomlig kommun. För att uppnå målen och uppmuntra fler invånare att använda hållbara transportmedel är satsningen på en väl fungerade gång- och cykeltrafik viktig.

Sidan kontrollerad: 2022-11-14 13:47:39