Trafikstörningar

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Trafikstörningar i Piteå kommun
Trafikstörningar i Piteå kommun  Foto: Helena Joensuu

Trafikstörningar

Vägarbeten hör sommaren till och under sommaren sker underhållsarbeten och ombyggnationer av gator och vägar inom Piteå kommun.

Arenagatan, vägarbete

Vägarbeten kommer etappvis pågå mellan Olof Palmes gata och parkeringen bakom PiteEnergi Arena. Vägen kommer vara öppen för fordonstrafik, men begränsad framkomlighet kan förväntas på delar av sträckan.
Datumperiod: 2020-05-18 - 2020-07-10

Bisittarevägen

Ny gång- och cykelväg
Datumperiod: 2020-06-01-2020-09-30

Djupviksgatan

Ombyggnation gata och gångbana
Datumperiod: 2020-05-04-2020-09-30

Industrigatan

Ombyggnation av gata och VA
Datumperiod: 2020-05-18-2020-10-31

Lidgatan/Strömnäsbacken

Beläggningsarbete på gång- och cykelvägar i anslutning till Strömnäsbacken. Korsingen Lidgatan/Edgatan kommer att vara avstängd under en period för att färdigställa fjärrvärmearbetena från i vinter. Följ aktuell vägvisning!
Datumperiod: 2020-07-01 - 2020-08-31

Olof Palmes gata

Ombyggnation av gata och gång- och cykelväg. Begränsad framkomlighet under pågående vägarbete.
Datumperiod: 2020-07-05 - 2020-08-19

Strömnäsbacken

Nytt villaområde, byggnation av gata och VA samt ombyggnation av Nötövägen.
Datumperiod: 2018-08-01-2020-06-30

Vägarbete på Nybrogränd

PiteEnergi ska utföra ledningsarbeten på gatan.
Datumperiod: 2020-06-25 -2020-07-30

Västergatan, Sundsgatan - Storgatan

Ombyggnation gatan. Delar av gatan avstängd.
Datumperiod: 2019-06-24-2020-07-13

Öholmabron, Gång- och cykelväg

Byte av fjärrvärmeledningar på Öholmabron. Bron kommer vara öppen för gång- och cyklister, men begränsad framkomlighet periodvis. Arbetsfordon kommer att trafikera gång-och cykelvägarna i området.
Datumperiod: 2020-03-24 - 2020-09-24

Sidan kontrollerad: 2019-06-19 08:29:13