Kontakta Fastighets- och serviceförvaltningen

Kontakta Fastighets- och serviceförvaltningen

Fastighets- och serviceförvaltningen
Piteå kommun, 941 85 PITEÅ

Telefon: 0911-69 60 00 (vxl)
E-post: Fastighets- och serviceförvaltningen

Besöksadress: Svartuddsvägen 1

Ledning

Förvaltningschef
, 0911-69 61 40

Stab

Avdelningschef
, 0911-69 72 27

Controller 
, 0911-69 61 33

Ekonom
, 0911-69 71 76

Administratör/ Ekonomi
, 0911-69 71 67

Administratör/ Nämndsekreterare 
, 0911-69 64 48

Administratör/ IT-handläggare
, 0911-69 61 38

Adminstratör/ Kontorsservice
, 0911-69 60 80
, 0911-69 60 80
, 0911-69 60 80

Friskvård

Fastigheter

Avdelningschef Fastigheter
, 0911-69 62 33

Enhetschef fastighetsdrift
, 0911-69 65 47
, 0911-69 71 68

Verksamhetsområdeschef drift, teknik- och projekt
, 0911-69 78 66

Brand- och säkerhetstekniker
, 0911-69 62 43

Byggprojektledare
, 070-303 60 09
, 070-588 69 80

Elingenjör
, 0911-69 61 39

Energiingenjör 
, 0911-69 61 60

Handläggare fastighetsinformation
, 0911-69 61 65

Handläggare nycklar och lås 
, 0911-69 61 52

Handläggare uthyrning 
, 0911-69 61 64

Handläggare
, 0911-69 78 20

Kundförvaltare
, 0911-69 68 73
, 0911-69 61 91
, 0911-69 72 14

Drifttekniker
, 0911-69 78 46
, 0911-69 52 52
, 0911-69 78 37
, 0911-69 73 30

Lokalstrateg
, 0911-69 69 61

Svagströmsingenjör
, 0911-69 71 71

Projektledare

, 0911-69 71 59
, 0911-69 79 03 

Projektledare bostadsanpassningar
, 0911-69 70 85

VVS-ingenjör
, 0911-69 71 60

Måltidservice

Avdelningschef 
, 0911-69 61 45, Måltidsservice

Administratör
, 0911-69 62 75  Vikarieanskaffning, löner och fakturor inom måltidsservice

Dietist
, 0911-69 68 27, Måltidsservice

Enhetschef - Piteå norra Förskola-skola
, 0911-69 71 65 

Enhetschef - Piteå västra Förskola/skola
Åsa Häggström0911-69 77 49

Enhetschef - Piteå södra Förskola - skola
, 0911- 69 65 07

Enhetschef - Piteå norra Produktionskök Öjebyn
, 0911-69 62 47

Enhetschef - Piteå södra Produktionskök Strömbacka
, 0911-69 66 32

Enhetschef - Piteå Produktionskök Hortlax Norrfjärden
, 0911-69 62 39

 

Städenheten

Städ Centrala
, 0911-69 61 53

Städ Södra
, 0911-69 65 61

Städ Yttre
, 0911- 69 65 43

Städ Norra
, 0911- 69 61 68