Kontakta Fastigheter

Fastigheter

Avdelningschef Fastigheter
, 0911-69 62 33

Enhetschef fastighetsdrift
, 0911-69 65 47
, 0911-69 71 68

Verksamhetsområdeschef drift, teknik- och projekt
, 0911-69 78 66

Brand- och säkerhetstekniker
, 0911-69 62 43

Byggprojektledare
, 070-303 60 09
, 070-588 69 80

Elingenjör
, 0911-69 61 39

Energiingenjör 
, 0911-69 61 60

Handläggare fastighetsinformation
, 0911-69 61 65

Handläggare nycklar och lås 
, 0911-69 61 52

Handläggare uthyrning 
, 0911-69 61 64

Handläggare
, 0911-69 78 20
, 0911 -69 78 36

Kundförvaltare
, 0911-69 68 73
, 0911-69 61 91
, 0911-69 72 14

Drifttekniker
, 0911-69 78 46
, 0911-69 52 52
, 0911-69 78 37
, 0911-69 73 30

Lokalstrateg
, 0911-69 69 61

Svagströmsingenjör
, 0911-69 71 71

Projektledare

, 0911-69 71 59
, 0911-69 79 03 

Projektledare bostadsanpassningar
, 0911-69 70 85

VVS-ingenjör
, 0911-69 71 60