Kontakta Socialtjänsten

Adress

Socialtjänsten
Piteå kommun, 941 85 PITEÅ

Telefon: 0911-69 60 00 (växeln)
E-post: Socialtjänsten

Besöksadress: Svartuddsvägen 1

 

Ledning

Socialchef
Eva Börjesson Öman, 0911-69 64 47

Omsorgschef
Lena Enqvist, 0911-69 68 33

Avdelningschef Ordinärt boende/Trädgårdens äldrecentra
Helena Magnusson, 0911-69 62 51

Avdelningschef IFO, barn och familj, missbruk, socialpsykiatri  
Raimo Roininen, 0911-69 66 30

Avdelningschef Särkilt boende för äldre (SÄBO)
Carina Sjaunja, 0911-69 62 66

Avdelningschef Boende och daglig verksamhet
Monica Wiklund Holmström, 0911-69 64 31 

Avdelningschef Stöd till funktionsnedsatta
Leena Leijon, 0911-69 62 60

Hälso- och sjukvårdschef
Christer Grahn, 0911-69 61 30

Enhetschef hemsjukvård dag
Sara Hedkvist, 0911-69 79 30

Enhetschef - SSK Psykosocialt, Natt SÄBO, USK, Hemsjukvård 
Kerstin Ohlin Lundmark, 0911-69 79 31

Enhetschefer för sjuksköterskor - POOL, SSK SÄBO
Sara Stoltz, 0911-69 67 11
Anna Leidö, 0911-69 67 13
Louise Wiklund Wixner, 0911-69 65 80

Enhetschef Rehabenheten 
Ida Wiksten, 0911-69 78 82

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Therese Lindström Bodin, 0911-69 61 25 

Socialt ansvarig samordnare – SAS
Madeleine Westman, 0911- 69 61 47

Enhetschef, En ingång Myndighetsutövning SoL/LSS
Ann Lundberg, 0911-69 77 16

Avdelningen verksamhetsstöd

Avdelningschef
Roger Burman, 0911-69 65 18

Ekonomteam
Anna Johansson, 0911-69 63 34
Stefan Wiksten, 0911-69 62 70
Nils Sandström, 0911-69 64 60
Constanza Perez Arguello, 0911-69 62 50

IT-strateg
Klara Wallin, 0911-69 62 30

Projektgrupp för Combine
Britt-Marie Lövgren, 0911-69 62 65 (objektspecialist) 
Sofia Stenman, 0911-69 67 85 (projektledare)

IT-administratörer
Johan Jonsson, 0911-69 77 48
Mikael Jaldeby, 0911-69 77 19 (systemansvar VIVA)
Martin Nordlund, 0911-69 71 18

Bemannings- och planeringsenheten

Enhetschefer
Enhetschef bemanningsenheten, 0911-69 62 99
Marie Isaksson, 0911-69 62 17
Birgitta Lindberg, 0911-69 67 27

Enheten för utveckling och stöd

Enhetschef
Sara Romell, 0911-69 68 46

Kvalitetsteamet

Verksamhetsutvecklare
Ewa Karlsson Sjölander, 0911-69 65 78
Ingela Tallhed, 0911-69 65 42 

Processledare
Petter Lundström, 0911-69 66 41

Utvecklingsledare
Annika Risberg, 0911-69 68 65

Handläggare
Matilda Ljungkvist, 0911-69 62 95
Celina Bergvall, 0911-69 69 39

Fastighets- och inköpsstrateg
Hanna Pettersson, 0911-69 62 74

Administrativa teamet

Avgiftshandläggare
Anna Duvmo, 0911-69 68 60
Mona Norman, 0911-69 67 88 

Administratörer
Jeanette Berglund, 0911-69 62 52
Helena Wiklund, 0911-69 68 41
Zara Berg, 0911–69 68 42
Veronica Höglund, 0911-69 70 98 (chefsstöd ordbo)
Gun-Britt Wikstén, 0911-69 62 69
Eva Westerlund, 0911-69 62 35
Karolina Viklund, 0911-69 67 51
Eva-Katrin Henriksson, 0911-69 62 24
Jeanette Grandin, 0911-69 62 81
Angelika Johansson, 0911-69 62 90 (löneadministratör)
Viveca Gustavsson, 0911-69 67 92 (löneadministratör)
Anki Bergstedt, 0911-69 60 65 (löneadministratör)
Ingela Lyckne, 0911-69 77 17 (chefsstöd personlig assistans)
Jennie Eriksson, 0911-69 71 43 (chefsstöd boende) 

Lönecenter Älvsbyn
Telefonsupport 0911-69 61 90

Kontaktlänkar

Kontakta En ingång