Kontakta Socialtjänsten

Adress

Socialtjänsten
Piteå kommun, 941 85 PITEÅ

Telefon: 0911-69 60 00 (växeln)
E-post: Socialtjänsten

Besöksadress: Svartuddsvägen 1

 

Ledning

Socialchef
Fredrik Sjömark, 0911-69 62 66

Biträdande socialchef
Eva Börjesson-Öman, 0911-69 64 47

Omsorgschef
Lena Enkvist 073-574 20 99

Avdelningschef ordinärt boende/Trädgårdens äldrecenter
Helena Magnusson, 0911-69 62 51 eller 070-588 60 62

Avdelningschef IFO, barn och familj, missbruk, socialpsykiatri  
Tomas Backeström, 0911-69 67 78

Avdelningschef Vård och omsorgsboende
Magdalena Jonsson 070-320 24 10

Avdelningschef Boende och daglig verksamhet
Monica Wiklund Holmström 073-561 71 95 

Avdelningschef personlig assistans
Leena Leijon 0911 -69 62 60, 070- 688 81 55

Hälso- och sjukvårdschef
Christer Grahn 0911-69 61 30

Hemsjukvårdschefer dag
Sara Hedkvist 0911-69 79 30
Malin Puffert 0911-69 79 31

Hemsjukvårdschef natt
Sara Stoltz, 073-069 37 62
Anna Leidö, 073-078 41 98

Hemsjukvårdschef Rehabenheten 
Jörgen Divert 0911-69 78 82

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS
Irene Lundqvist, 0911-69 61 25 

Socialt ansvarig samordnare – SAS
Madeleine Westman, 070-380 38 90

Enhetschef, En ingång Myndighetsutövning SoL/LSS
Petra Stridsman 0911-69 77 16 eller 070-676 13 55

Stab- ledningsstöd

Avdelningschef
Eva Börjesson Öman, 0911-69 64 47

Ekonomer
Anna Johansson 0911-69 63 34
Stefan Wiksten, 0911-69 62 70 eller 070-583 62 70
Malin Wikström 

Ekonomikontroller
Emelie Nilsson, 0911-69 62 50

IT-strateg
Klara Wallin, 0911-69 62 30

Systemansvarig VIVA
Britt-Marie Lövgren 0911-69 62 65 

IT-administratörer
Johan Jonsson 0911-69 77 48
Mikael Jaldeby 0911-69 77 19

Bemanningsenheten

Enhetschefer
Catharina Marklund 0911-696299
Marie Isaksson 0911-696217
Jan Karlsson 0911-69 67 27

Enheten för utveckling och stöd

Enhetschef
Sara Romell 0911-69 68 46

Kvalitetsteamet

Kvalitetssamordnare med EU-ansvar
Linda Stenström 0911-69 62 82

Verksamhetsutvecklare
Carina Westbom 0911- 69 60 43
Ewa Karlsson Sjölander 0911-69 65 78 

Processledare
Anna Richardsson 070-350 88 55
Roger Burman 0911-69 61 98

Fastighets- och strateg
Thomas Utterström 0911-69 62 74

Administrativa teamet

Avgiftshandläggare
Anna Duvmo, 0911-69 68 60
Mona Norman, 0911-69 67 88 

Nämndessekreterare
Eva-Lena Lundberg 0911-69 62 95                 

Stabscoordinator
Ina Järlesjö 0911-69 60 00 

Administratörer
Helena Sandström 0911-69 62 52
Helena Wiklund 0911-69 68 41
Zara Berg 0911–69 68 42
Veronica Höglund 0911-69 70 98
Gun-Britt Wikstén 0911-69 62 69
Eva Westerlund 0911-69 62 35
Pernilla Holmström 0911-69 67 51
Eva-Katrin Henriksson 0911-69 62 24
Liselott Jarneland 0911-69 62 81
Ingela Lyckne 0911-69 77 17 (chefsstöd personlig assistans)
Jennie Eriksson 0911-69 71 43 (chefsstöd boende) 

Lönecenter Älvsbyn
Telefonsupport 0929-170 10

Kontaktlänkar

Kontakta En ingång