Kontakta Socialtjänsten

Adress

Socialtjänsten
Piteå kommun, 941 85 PITEÅ

Telefon: 0911-69 60 00 (växeln)
E-post: Socialtjänsten

Besöksadress: Svartuddsvägen 1

 

Ledning

Socialchef
Eva Börjesson Öman, 0911-69 64 47

Omsorgschef
Lena Enkvist, 073-574 20 99

Avdelningschef Ordinärt boende/Trädgårdens äldrecentra
Helena Magnusson, 0911-69 62 51 eller 070-588 60 62

Avdelningschef IFO, barn och familj, missbruk, socialpsykiatri  
Raimo Roininen, 0911-69 66 30

Avdelningschef Särkilt boende för äldre (SÄBO)
Magdalena Jonsson, 0911-69 71 35

Avdelningschef Boende och daglig verksamhet
Monica Wiklund Holmström, 0911-69 64 31 

Avdelningschef Stöd till funktionsnedsatta
Leena Leijon, 0911-69 62 60

Hälso- och sjukvårdschef
Christer Grahn 0911-69 61 30

Hemsjukvårdschefer dag
Sara Hedkvist, 0911-69 79 30
Therese Lindkvist Bodin, 0911-69 79 31

Hemsjukvårdschef natt
Sara Stoltz, 0911-69 67 11
Anna Leidö, 0911-69 67 13

Hemsjukvårdschef Rehabenheten 
Ida Wiksten, 0911-69 78 82

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS
Irene Lundqvist, 0911-69 61 25 

Socialt ansvarig samordnare – SAS
Madeleine Westman, 0911- 69 61 47

Enhetschef, En ingång Myndighetsutövning SoL/LSS
Petra Stridsman, 0911-69 77 16

Stab- och ledningsstöd

Avdelningschef
Roger Burman, 0911-69 65 18

Ekonomteam
Anna Johansson, 0911-69 63 34
Stefan Wiksten, 0911-69 62 70
Nora Holmbom, 0911-69 64 60
Constanza Perez Arguello, 0911-69 62 50

IT-strateg
Klara Wallin, 0911-69 62 30

Projektledare 
Britt-Marie Lövgren, 0911-69 62 65 

IT-administratörer
Johan Jonsson, 0911-69 77 48
Mikael Jaldeby, 0911-69 77 19 (systemansvar VIVA)
Linda Nyström, 0911-69 71 18

Bemanningsenheten

Enhetschefer
Catharina Marklund, 0911-69 62 99
Marie Isaksson, 0911-69 62 17
Jan Karlsson, 0911-69 67 27

Enheten för utveckling och stöd

Enhetschef
Sara Romell, 0911-69 68 46

Kvalitetsteamet

Verksamhetsutvecklare

Carina Westbom, 0911-69 60 43
Ewa Karlsson Sjölander, 0911-69 65 78 

Handläggare
Matilda Ljungkvist, 0911-69 62 95
Ingela Tallhed, 0911-69 65 42

Fastighets- och inköpsstrateg
Thomas Utterström, 0911-69 62 74

Administrativa teamet

Avgiftshandläggare
Anna Duvmo, 0911-69 68 60
Mona Norman, 0911-69 67 88 

Administratörer

Jeanette Berglund, 0911-69 62 52
Helena Wiklund, 0911-69 68 41
Zara Berg, 0911–69 68 42
Veronica Höglund, 0911-69 70 98
Gun-Britt Wikstén, 0911-69 62 69
Eva Westerlund 0911-69 62 35
Pernilla Holmström, 0911-69 67 51
Eva-Katrin Henriksson, 0911-69 62 24
Liselott Jarneland, 0911-69 62 81
Ingela Lyckne, 0911-69 77 17 (chefsstöd personlig assistans)
Jennie Eriksson, 0911-69 71 43 (chefsstöd boende) 

Lönecenter Älvsbyn
Telefonsupport 0911-69 61 90

Kontaktlänkar

Kontakta En ingång