Kontakta Socialtjänsten

Adress

Socialtjänsten
Piteå kommun, 941 85 PITEÅ

Telefon: 0911-69 60 00 (växeln)
E-post: Socialtjänsten

Besöksadress: Svartuddsvägen 1

 

Ledning

Socialchef
Fredrik Sjömark, 0911-69 62 66

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS
Irene Lundqvist, 0911-69 61 25  

Avdelningschef Äldreomsorgen
Helena Magnusson, 0911-69 62 51 eller 070-588 60 62

Avdelningschef Stöd och omsorg
Tomas Backeström, 0911-69 67 78

Nämndsekreterare i socialnämnden
Eva-Lena Lundberg, 0911-69 62 95

Administrativa avdelningen

Avdelningschef
Eva Börjesson Öman, 0911-69 64 47

Avgiftsadministratörer
Anna Duvmo, 0911-69 68 60
Mona Norman, 0911-69 67 88

Ekonomer
Angela Nilsson, 0911-69 61 47 eller 070-696 18 16
Stefan Wiksten, 0911-69 62 70 eller 070-583 62 70

Ekonomikontroller
Emelie Nilsson, 0911-69 62 50
Carmen Karlsson, 0911-69 63 49

Kvalitetscontroller 
Madeleine Westman, 070-380 38 90

IT-strateg 
Klara Wallin, 0911-69 62 30

Kvalitetssamordnare med EU-ansvar
Linda Stenström 0911-69 62 82

Systemansvarig VIVA
Britt-Marie Lövgren 0911-69 62 65

IT-administratörer
Johan Jonsson 0911-69 77 48
Mikael Jaldeby 0911-69 77 19

Äldreomsorg, Central administration

Ledning

Avdelningschef
Helena Magnusson 0911-69 62 51 eller 070-588 60 62

Verksamhetsutvecklare 
Ewa Karlsson Sjölander 0911-69 65 78 eller 070-696 13 46

Biträdande verksamhetsområdeschef
Carina Lundberg 0911-69 68 46

Enhetschef, myndighetsutövning
Petra Stridsman 0911-69 77 16 eller 070-676 13 55

Administratör   
Helena Sandström 0911-69 62 52
Helena Wiklund 0911-69 68 41
Zara Berg 0911–69 68 42

Ordinärt boende/Trädgårdens äldrecenter

Verksamhetsområdeschef
Mona Sundkvist-Alm     0911-69 68 55 eller 070-676 13 33

Enhetschefer, avlösning/utredning 
0911-67 78 83, 0911-69 61 54

Hemtjänstchefer

Hälso- och sjukvård

Verksamhetsområdeschef
Karin Olofsson, 0911-69 61 30

Hemsjukvårdschefer dag
0911-69 79 30, 0911-69 79 31

Hemsjukvårdschef natt
Christer Grahn 0911-69 79 31

Hemsjukvårdschef Rehabenheten 
0911-69 78 82

Särskilda boenden

Verksamhetsområdeschef
Leena Leijon 0911-69 62 60

Boenden
Berggården
Hortlaxgården
Källbogården
Mogården
Munkberga
Norrgården
Roknäsgården
Rosågränd
Villa utkiken - korttidsboende i väntan på särskilt boende 


Öjagården
Österbo

Stödfunktioner

Kvalitetscontroller SoL
Madeleine Westman 0911-69 61 47 eller 070-676 13 55

Medicinskt ansvarig sjuksköterska-MAS
Irene Lundkvist 0911-69 61 25 eller 070-697 78 52

Avgiftsassistent för Öjebyn, Norrfjärden, Hortlax, Sjulnäs
0911-69 68 60

Avgiftsassistent för Centrala stan, Pitholm
0911-69 67 88

Bemanningsteam, administration 
Gruppnummer 0911-69 70 70

Lönecenter Älvsbyn
Telefonsupport 0929-170 10     

Kontaktuppgifter till Äldreomsorgens övriga verksamheter

Biståndshandläggare

Dagverksamhet

Trädgårdens äldrecentra

Ledning

Verksamhetsområdeschef - Stöd till barn och familjer
Roger Burman  0911-69 61 98 eller 070-379 61 98

Verksamhetsområdeschef - Stöd till försörjning
Thomas Utterström  0911-69 62 74 eller 073-627 46 98

Verksamhetsområdeschef - Stöd till vuxna funktionsnedsatta
Ann Wennerkull  0911-69 62 23 eller 070-530 39 73

Verksamhetsområdeschef - Psykosocialt stöd till vuxna
Jan Lindberg  0911-69 72 25

Verksamhetsutvecklare
Carina Westbom  0911-69 60 43 eller 073-328 96 06 

Verksamheter

Kontaktpersoner - Stöd till barn och familjer

Kontaktpersoner - Stöd till försörjning

Kontaktpersoner - Stöd till vuxna funktionsnedsatta

Kontaktpersoner - Psykosocialt stöd till vuxna