Kontakta En ingång till Socialtjänsten

Adress

En ingång

Piteå kommun
941 85 Piteå

Telefon 0911-69 60 00 vxl
Besöksadress Svartuddsvägen 1

Omsorgschef En ingång
Lena Enkvist, 0911-69 68 33

Enhetschef Försörjningsstöd
Inger Blomqvist, 0911-69 62 88

Enhetschef, Biståndshandläggare/LSS-handläggare
Petra Stridsman, 0911-69 77 16

Chef daglig verksamhet och Träffpunkt
Cecilia Fahlman, 0911-607 73
Lisa Sandberg, 073-097 57 16

Enhetschef socialpsykiatri, missbruk och beroende 
Gunilla Granqvist, 0911-69 64 13

Bistånd

Biståndshandläggare
Telefontid: 08:30 - 09:15
Telefon: 0911-69 60 00 vxl


LSS

LSS-handläggare
Telefontid: 08:30 - 09:30
Personer födda dag 1–8, 0911-69 61 66
Personer födda dag 9–16, 0911-69 62 11
Personer födda dag 17-23, 0911-69 75 79
Personer födda dag 24-31, 0911-69 62 53

Handläggare

Socialpsykiatri
0911-69 67 81 (kontaktperson, sysselsättning, boendestöd, särskilt boende)
0911-69 64 13 (hemtjänst)

Missbruk och beroende
0911-69 70 75
0911-69 66 15

Ordinärt boende

Hemtjänstchefer

Särskilda boenden

Boenden
Berggården
Hortlaxgården
Källbogården
Mogården
Munkberga
Norrgården
Roknäsgården
Rosågränd
Trädgårdens Äldrecentra
Ängsgården
Öjagården
Österbo