Kontakta Kommunledningsförvaltningen

Adress och öppettider

Kommunledningsförvaltningen
Piteå kommun, 941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 (vxl)
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider 8-12, 13-17

Ledning

Kommunchef
0911-69 60 97

Näringslivschef
 0911-69 60 32

Kommunikationschef
0911-69 60 10

Administrativ chef
 0911-69 62 72 eller 070-527 85 82

Personalchef 
 0911-69 60 27 eller 070-225 65 75

Ekonomichef
 0911-69 60 05

t.f. IT-chef
, 0911-69 67 24

Avdelningar

Avdelningen för ledning och styrning

Ekonomiavdelningen

IT-avdelningen

Kommunikationsavdelningen

Näringslivsavdelningen

Personalavdelningen