Kontakta Avdelning för Styrning och ledning

Avdelningen för Utveckling och stöd

Administrativchef
 0911-69 62 72

Projekt

E-samordnare
, 0911-69 71 72

Projektledare Piteå 400 år
, 070-589 62 49

Projektledare/utredare
, 070-205 56 16

Medborgarservice

Enhetschef
, 0911-69 60 92

Ärendehantering

Kommunsekreterare
, 0911-69 70 42
0911-69 60 12

Huvudregistrator
, 0911-69 60 15

Administratör
, 0911-69 60 25

Teknisk utvecklare Platina
, 0911-69 60 59

Säkerhetsskydd
, 0911-69 61 80

Konsumentrådgivning, budget- och skuldsanering

Konsumentvägledning
, 0911-69 70 10

Budget- och skuldsanering
, 0911-69 71 22
, 0911-69 60 48

Centralarkivet

Arkivarie
, 0911-69 61 24  

Arkivassistent
, 0911-69 61 23

Överförmyndarexpedition

HandläggareAdministratör