Kostpolitiska riktlinjer FSN

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Måltidsmodellen
Måltidsmodellen  Foto: Livsmedelsverket

Kostpolitiska riktlinjer FSN

.

Uppdrag

Måltidsservice har som huvuduppdrag att, inom givna ekonomiska ramar, producera och leverera måltider till kommunens kärnverksamheter, som förskola, skola och omsorg. Förutom näringsriktiga, ska vi också leverera välsmakande måltider av god kvalité som är kvalitetssäkrade.
Vi arbetar professionellt i enlighet med myndigheters råd och rekommendationer och vi utgår från etiska och miljömässiga värderingar. Enligt skollagen ska elever i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider av bra kvalité. Barns rättigheter regleras i barnkonventionen som sedan 2020 är lag. Måltidsservice arbetar aktivt med att ta hänsyn till barnperspektivet. Alla barn har rätt till näringsriktiga skolmåltider utifrån samma grunder. Vid förändringar söker vi i första hand lösningar som ser till vad som är bäst för barnen. Skolmåltiden är viktig för barn både ur näringssynpunkt och för att kunna tillgodogöra sig pedagogiken inom förskolor och skolor. Barns rätt till inflytande och delaktighet i frågor som rör dem jobbar vi med i dialog med barn och pedagoger, via olika undersökningar, riktade aktiviteter och genom en kanal där de har möjlighet att skicka in synpunkter. Vi genomför också dialoger med äldreomsorgen och via olika undersökningar får vi veta vilka synpunkter de äldre har på maten.

Syfte

Syftet med de kostpolitiska riktlinjerna är att ge uttryck för kommunens övergripande
viljeriktning och ambitionsnivå vad gäller kvaliteten på mat, mathantering och service.
Riktlinjerna ska vara vägledande för att säkerställa kvalité och fungera som stöd för
verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering.

Måltidsmodellen

En måltid är mer än bara maten på tallriken. Därför har livsmedelsverket tagit fram
måltidsmodellen, en modell som används för att skapa måltider av hög kvalitet utifrån ett
helhetsperspektiv. Modellen utgår från sex olika delar och syns i bilden ovan.

Goda måltider

 • Maten ska vara välsmakande
 • Menyn ska vara varierad och dagligen erbjuda alternativ
 • Salladsbuffén ska vara varierad och presentera ett brett utbud
 • Vid menyplanering ska hänsyn tas till matgästernas behov och synpunkter

Säkra måltider

 • Lagar, förordningar och livsmedelsverkets föreskrifter ska följas
 • Alla kök ska ha ett fungerande system för egenkontroll
 • All personal ska ha tillgång till stöd och regelbunden kompetensutveckling inom specialkost, hygien och egenkontroll
 • All personal ska kunna ge information om matens innehåll inklusive eventuella allergener
 • Specialkost och anpassad kost ska erbjudas personer som av medicinska skäl inte kan eller bör äta från ordinarie utbud enligt intyg från läkare, sjuksköterska eller dietist
 • Laktosfri kost/laktosfritt måltidsalternativ ska erbjudas alla som meddelar behov av detta

Näringsriktiga måltider

 • Måltidernas innehåll ska följa de nationella riktlinjerna för respektive målgrupp
 • Ett brett och varierat utbud ska erbjudas för att tilltala samtliga matgäster
 • Verka för val av hälsosamma livsmedel vid livsmedelsupphandlingen
 • Näringsriktigheten ska utvärderas regelbundet, exempelvis genom SkolmatSverige och näringsberäkning
 • Måltider som erbjuds ska lägga grunden till goda matvanor

Miljösmarta måltider

 • Minska matsvinnet
 • Främja lokalproducerade livsmedel
 • Vid menyplanering och inköp främst välja livsmedel med så liten klimatpåverkan som möjligt, exempelvis
  oVälja certifierad fisk och skaldjur för att främja hållbart fiske
  oVälja frukt och grönt efter säsong
 • Erbjuda minst ett lakto-ovo-vegetariskt lunchalternativ under vardagar
 • Personalen ska få information/inspiration rörande hållbara måltider
 • Vegankost ska erbjudas till de som efterfrågar detta. Barn i förskola och grundskolabehöver ett godkännande från vårdnadshavare
 • Laga så mycket mat som möjligt från grunden
 • Vid livsmedelsupphandling verka för att leverantörer av närodlade, lokalproduceradeoch svenska produkter kan lägga anbud
 • Vid livsmedelsupphandling verka för att upphandla kött som uppfyller svenska krav pådjurskydd
 • Vid livsmedelsupphandling främja rättvisemärkta livsmedel

Trivsamma måltider

 • Personalen ska vara serviceinriktad och ge matgästerna ett gott bemötande
 • Verka för att ge matgästerna en naturlig och positiv inställning till mat
 • Maträtterna ska presenteras på ett trevligt och inbjudande sätt för att locka till ätande
 • Information om utbud och innehåll ska finnas tillgänglig för alla

Integrerade måltider

 • Verka för ett gott samarbete med kärnverksamheterna
 • Matgäster ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter gällande maten
 • Matgäster ska ha inflytande på mat och servering genom dialog med våra målgrupper årligen

 

 

 

Sidan kontrollerad: 2023-05-29 07:38:16