Forskning och utveckling

Team Piteå

Stina Johansson
Ansvar: Etableringsansvarig
Telefon 0911-69 70 26
E-post: stina.johansson@pitea.se

Linda Rosén - CEO Piteå Näringsfastigheter
Ansvar: Kommunala näringsfastigheter
E-post: linda.rosen@pnf.se

Ulrika Nilsson - CEO Piteå Port & Hub
Ansvar: Hamn och sjötransport

E-post: ulrika.nilsson@piteaport.se

Johan Bäcklin - CEO Pireva
Ansvar: Kommunalt vatten och avlopp samt sophantering och återvinning
E-post: Johan.Backlin@pireva.se

Jörgen Andersson Strand - CEO PiteEnergi
Ansvar: Elförsörjning
E-post: Jorgen.Andersson-Strand@piteenergi.se

Helena Stenberg - Kommunalråd i Piteå

Daniel Fåhreus - CEO Pikab


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

 • I Piteå pågår forskning inom flera områden.
  I Piteå pågår forskning inom flera områden.  Foto: pixabay.com
 • LTU Green Fuel i Piteå
  LTU Green Fuel i Piteå  Foto: LTU
 • Solenergi är en god investering både för ditt företag och för miljön.
  Solenergi är en god investering både för ditt företag och för miljön.  Foto: Maria Fäldt
 • Framåtanda och innovation kännetecknar Piteå Science Park
  Framåtanda och innovation kännetecknar Piteå Science Park  Foto: Greta Wimander

Forskning och utveckling

Piteå som forskarstad har tagit nya, spännande kliv de senaste åren. Utvecklingen inom trä-, pappers- och massaindustrin kompletteras nu med nya forskningsområden kopplat till kompositmaterial, interaktiva medier, förnybar energi och miljövänliga drivmedel. Här finns tre framstående forskningsinstitut som bidrar kraftfullt till utvecklingen inom olika framtidsbranscher – samtliga ingår i RISE-koncernen.

Sidan kontrollerad: 2021-09-07 16:46:03