Logistik och infrastruktur

Team Piteå

Team Piteå

Ulf Fjällstöm
Ansvar: Etableringsansvarig
Telefon 0911-69 69 84
E-post: ulf.fjallstrom@pitea.se

Linda Rosén - CEO Piteå Näringsfastigheter
Ansvar: Kommunala näringsfastigheter
E-post: linda.rosen@pnf.se

Ulrika Nilsson - CEO Piteå Port & Hub
Ansvar: Hamn och sjötransport
E-post: ulrika.nilsson@piteaport.se

Johan Bäcklin - CEO Pireva
Ansvar: Kommunalt vatten och avlopp samt sophantering och återvinning
E-post: Johan.Backlin@pireva.se

Jörgen Andersson Strand - CEO PiteEnergi
Ansvar: Elförsörjning
E-post: Jorgen.Andersson-Strand@piteenergi.se

Daniel Fåhreus - CEO Pikab


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

 • Piteå Port & Hub växer.
  Piteå Port & Hub växer.  Foto: Maria Fäldt
 • Norra Europas största landbaserade vindkraftpark byggs i Piteå kommun.
  Norra Europas största landbaserade vindkraftpark byggs i Piteå kommun.  Foto: Greger Nilsson
 • Här produceras förnybar energi.
  Här produceras förnybar energi.  Foto: Maria Fäldt
 • Arbetet med solenergi är intensivt i Piteå.
  Arbetet med solenergi är intensivt i Piteå.  Foto: Jessepix
 • Vårt produktionsöverskott av förnybar energi gör Piteå lämpligt för elintensiva verksamheter.
  Vårt produktionsöverskott av förnybar energi gör Piteå lämpligt för elintensiva verksamheter.  Foto: Maria Fäldt

Logistik och infrastruktur

I Piteå finns många fördelar för företag med framåtanda i kombination med hållbarhetsambitioner. Närhet till effektiva transporter via sjöfart, vägtransporter, tåg och flyg, stora satsningar på förnybar energi samt hög kapacitet i el- och datakommunikation är goda förutsättningar för ditt företag – idag och i framtiden.

Framtidens infrastrukturer

I Piteå får du tillgång till modern och hållbar infrastruktur. Oavsett om det handlar om transporter, datakommunikation eller energiförsörjning har vi lösningarna för ett framtidssäkert företagande. I Piteå är du automatiskt med på resan mot en hållbarare framtid.

Piteås kommunala bolag PiteEnergi, Pireva, Piteå Näringsfastigheter och Piteå Port & Hub stöttar näringslivet med tjänster inom energi och kommunikation, vatten och renhållning, fastigheter och lokaler.

Hållbara transporter

Trots att vi ligger högt upp i norr vill vi ligga nära. Lösningar för hållbara transporter är en självklarhet för regionens största kunder, det gäller vindkraftverk, kraftliner likväl som huskroppar.

Med över 350 fartyg och nästan 2 miljoner ton gods varje år har djuphamnen Piteå Port & Hub utvecklats till ett nav för regionens sjötransporter och logistik. Hamnen ligger strategiskt placerad bredvid järnväg, E4:an och alldeles intill Haraholmens industriområde. Hamnen är tillgänglig året runt och hanterar transporter till och från hela världen. De senaste årens ökade efterfrågan har lett till investeringar på över 250 miljoner kronor i bland annat förbättrade kajplatser, nya infartsvägar och större lagringsytor.

I och med de stora industriinvesteringar i Norrbotten och Västerbotten finns det stora förhoppningar att även Norrbottniabanan förverkligas. I slutet av juli 2021 gick regeringen ut med det glädjande beskedet att de påskyndar detta arbete (läs pressmeddelande)

Förnybar energi

Hållbarhet har aldrig varit mer aktuellt än idag. Runt om oss pågår omställningen till ett fossilfritt samhälle och en av de viktigaste nycklarna är tillgången av förnybar energi.

Piteå ligger i en region där elen produceras från förnybara energikällor som vatten- och vindkraft. Den norrländska vattenkraften och senaste årens satsningar på vindkraft gör att vi befinner oss i en region med ett överskott av förnybar el till en låg kostnad.

Tillsammans med bygdens processindustrier har vi utvecklat samarbeten där vi tar tillvara på överskottsvärmen som också är basen i våra fjärrvärmeleveranser.

Med väl utbyggda och underhållna nät har vi perfekta förutsättningar för verksamheter med höga förväntningar på tillgänglighet och effekter.

Smart datakommunikation

Att digitaliseringen skapar förutsättningar för innovationer, nya affärsmöjligheter och är grunden till att förflytta oss till framtiden har vi förstått. Därför var det lika självklart för oss att alla ska ha tillgång till bredband som till ett smart sensornät. Detta viktiga arbete driver vi genom det kommunala bolaget PiteEnergi på uppdrag av Piteå kommun. 

Piteå är ett av Sveriges tätaste bredbandsnät. Trots en till ytan stor kommun vill vi ge möjligheten till bra uppkoppling med hög tillgänglighet oavsett var du väljer att placera din verksamhet. Över 95 procent av Piteås invånare och företag har idag tillgång till bredband via fiber.

Utvecklingen av teknik och sensorer sker snabbt och är viktiga komponenter i framtidens IT-samhälle. I Piteå har erbjuder vi tillgång till ett smart nät för trådlösa sensorer och därmed möjligheten att utveckla såväl vår stad som ditt företag.

Sidan kontrollerad: 2021-09-07 16:45:55