Piteås näringsliv

Team Piteå

Stina Johansson
Ansvar: Etableringsansvarig
Telefon 0911-69 70 26
E-post: stina.johansson@pitea.se

Linda Rosén - CEO Piteå Näringsfastigheter
Ansvar: Kommunala näringsfastigheter
E-post: linda.rosen@pnf.se

Ulrika Nilsson - CEO Piteå Port & Hub
Ansvar: Hamn och sjötransport

E-post: ulrika.nilsson@piteaport.se

Johan Bäcklin - CEO Pireva
Ansvar: Kommunalt vatten och avlopp samt sophantering och återvinning
E-post: Johan.Backlin@pireva.se

Jörgen Andersson Strand - CEO PiteEnergi
Ansvar: Elförsörjning
E-post: Jorgen.Andersson-Strand@piteenergi.se

Helena Stenberg - Kommunalråd i Piteå

Daniel Fåhreus - CEO Pikab


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

  • Workshop på GoBusiness - en inkubator med fokus på kulturella och kreativa näringar.
    Workshop på GoBusiness - en inkubator med fokus på kulturella och kreativa näringar.  Foto: GoBusiness
  • Bioraffinaderiet SunPine producerar innovativa och hållbara produkter baserade på råtallolja.
    Bioraffinaderiet SunPine producerar innovativa och hållbara produkter baserade på råtallolja.  Foto: SunPine
  • YouCalls cirka 70 anställda hanterar bland annat 1177, 113 13 och Swedbanks kundcenter.
    YouCalls cirka 70 anställda hanterar bland annat 1177, 113 13 och Swedbanks kundcenter.  Foto: YouCall

Piteås näringsliv

Vårt näringsliv är variationsrikt. Traditionella branscher med en lång historik i kommunen lever vidare och utvecklas, samtidigt som helt nya branscher växer fram.

Processindustrin

Processindustrin var länge en ryggrad i Piteås näringsliv, som en följd av den långa traditionen av skogsbruk och sågverk. Här finns de stora pappersindustrierna Smurfit Kappa Piteå och Munksunds pappersbruk/SCA. Sedan 2007 huserar även bioraffinaderiet SunPine här.

Smurfit Kappa Piteå är Europas största kraftlinerbruk och Piteås största privata arbetsgivare. De producerar årligen över 700.000 ton kraftliner, främst av nyfiber (träråvara) men på senare år används även återvunnet material i produktionen. Smurfit Kappa Piteå är en stor arbetsplats som sysselsätter upp emot 800 personer, både genom egen samt inhyrd personal. 

SunPine är ett världsledande bioraffinaderi som levererar innovativa och hållbara produkter baserade på råtallolja, en restprodukt från pappersbruken. De utvinner främst talldiesel, vilket är ett biobränsle med låga koldioxidutsläpp och låg energiförbrukning under både produktion och livscykel. Företaget producerar över 150 miljoner liter talldiesel per år, som distribueras till konsumenterna via Preem. Det bidrar till minskade fossila koldioxidutsläpp med 250.000 ton per år, vilket motsvarar utsläpp från 300.000 (diesel) fordon. Spillvärmen används för fjärrvärme, i den egna anläggningen och för några av grannarna i industriområdet.

Förnybar energi

Vi vill vara med och driva omställningen till förnybar energi. I vår kommun pågår flera initiativ och satsningar där Norra Europas största landbaserade vindkraftpark, Markbygden 1101, är vårt mest omtalade projekt.

Piteå är också ett centrum för forskning av solceller där våra anläggningar med flera olika tekniker ligger till grund för flera olika forskningsprojekt tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Sveriges största takmonterade solcellanläggning finns på Lindbäck Byggs hyperhållbara husfabrik på Haraholmens industriområde.

Inom kort påbörjas även satsningar inom vätgas i Piteå, med både fabrik och forskning, läs mer om satsningen.

För oss är det lika självklart att vårt lokala energibolag PiteEnergi endast erbjuder el från förnybara energikällor och fjärrvärme från industrins överskott som att lokaltrafiken Pite Stadsbuss drivs av el. Att vi dessutom har företag som SunPine och Wibax, en drivkraft i utvecklingen av hållbara kemikalier, gör oss extra stolta.

Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar innefattar verksamheter inom musik, form & design, film & foto, konst, mode, media, litteratur ochg liknande. Denna näring är väl etablerad i Piteå, mycket tack vare Musikhögskolan (LTU) och Framnäs folkhögskola. Många av företagen inom denna sektor är enskilda småföretagare med inga eller väldigt få anställda, men likafullt är de viktiga för Piteås näringsliv. Tillsammans med de större företagen bidrar de till stadens attraktivitet, livsmiljö och hållbara tillväxt.

En kkn-bransch som speciellt sticker ut i Piteå är media. Här finns stora digitala och strategiska byråer med kunder långt utanför Sveriges gränser. Här verkar More Digital Studios som bland annat arbetar med utveckling av internationella spelplattformar, den effektdrivna reklambyrå In the Cold har sitt säte i Piteå, Firstly som arbetar med sökmotorsoptimering och även fullservicebyrån OhMy finns på orten.

Piteå Science Park finns den framgångsrika inkubatorn GoBusiness, med fokus just på kulturella och kreativa företag. 

Tjänstesektorn

Tjänstesektorn har växt sig allt starkare i kommunen de senaste decennierna och är idag en viktig del av Piteås näringsliv.

En bit utanför Piteå ligger Furunäsets företagsby där ett flertal större företag inom tjänstesektorn huserar. Här finns bland annat: YouCall som erbjuder telefonbaserade, samhällsnyttiga tjänster, har ett 70-tal anställda och hanterar bland annat det nationella informationsnumret 113 13, support för e-tjänsterna till 1177 Vårdguiden samt felanmälningar och joursamtal; Swedbank kundcenter med 280 anställda: och konsultföretaget Norconsult.

Besöksnäringen

Turism och besöksnäring är en växande sektor. Under 2020 omsatte besöksnäringen 432 miljoner kronor i Piteå, 642 miljoner kronor året innan. Det gör den till en viktig sektor i Piteås näringsliv som sysselsätter cirka 350 personer. Historiskt har Piteå varit en attraktiv sommarstad, men idag satsar vi på att bli en komplett året runt-destination. Våren 2022 kgenomfördes Race Of Champions – en av världens största motorsporttävlingar – att köras på snö och is ute på Pite Havsbad.

Pite Havsbad är Norra Europas största hotell- och konferensanläggning. Hit kommer affärsresenärer och turister som vill uppleva spänning, avkoppling, givande möten, underhållning och aktiviteter. Här arrangeras också stora evenemang som lockar publik i tusental – en satsning som engagerar och spiller över på fler företag i regionen.

En annan framstående aktör är 500-miljonersinvesteringen KUST hotell & Spa som positionerat sig som Sveriges designboutique-hotell med flera intressanta hållbarhetsaspekter. Ett par exempel är en fasad gjuten i en speciell betong som binder och fångar upp föroreningar från stadens utsläpp och korridormattor producerade av återvunna fiskenät.

Utöver de nämnda aktörerna finns ett stort utbud inom boende, mat & dryck, aktiviteter och handel. Fler lokala företag inom besöksnäringen har gjort sig ett namn långt utanför regionen tack vare hög kvalitet och ett unikt koncept. Piteås kompletta utbud presenteras på webbplatsen visitpitea.se.

Sidan kontrollerad: 2021-09-07 16:45:36