Mark och lokaler för etablering och expansion

Team Piteå

Stina Johansson
Ansvar: Etableringsansvarig
Telefon 0911-69 70 26
E-post: stina.johansson@pitea.se

Linda Rosén - CEO Piteå Näringsfastigheter
Ansvar: Kommunala näringsfastigheter
E-post: linda.rosen@pnf.se

Ulrika Nilsson - CEO Piteå Port & Hub
Ansvar: Hamn och sjötransport

E-post: ulrika.nilsson@piteaport.se

Johan Bäcklin - CEO Pireva
Ansvar: Kommunalt vatten och avlopp samt sophantering och återvinning
E-post: Johan.Backlin@pireva.se

Jörgen Andersson Strand - CEO PiteEnergi
Ansvar: Elförsörjning
E-post: Jorgen.Andersson-Strand@piteenergi.se

Helena Stenberg - Kommunalråd i Piteå

Daniel Fåhreus - CEO Pikab


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

  • Översikt Haraholmen Industrial Park - area 1
    Översikt Haraholmen Industrial Park - area 1  Foto: Sara Holm
  • Piteås industriområden
    Piteås industriområden
  • Vi utvecklar Piteå tillsammans med näringslivet.
    Vi utvecklar Piteå tillsammans med näringslivet.  Foto: Adobe Stock

Mark och lokaler för etablering och expansion

Vårt team består av många olika kompetenser, för att vi på bästa sätt ska kunna tillmötesgå alla dina behov kring etablering och företagsutveckling. Mark och lokaler är en viktig fråga. Oavsett om du letar stora ytor för en nyetablering eller en bra lokal för din verksamhet så gör vi det vi kan för att möta dina behov. Läs mer om hur vi jobbar under rubriken Team Piteå.

Haraholmens industriområde

Ett av Piteås största utvecklingsprojekt är Haraholmen Industrial Park (HIP1) - ett modernt industriområde beläget cirka 10 km från stadskärnan. Med en area på 74 ha är det Piteås största industriområde där tillgänglighet och hållbarhet är ledord. Området använder förnybar energi, välkomnar företag med grön profil och är ett nav för resurseffektiva transporter såsom sjötransport via djuphamnen, elektrifierad järnväg samt bilväg med den högsta bärighetsklassen (BK4).

Vi erbjuder detaljplanerad mark för etablering på Haraholmen. Ytan är på 350.000 m2 och ligger ca 600 meter från djuphamnen Piteå Port&Hub. Intresset för område är stort, både reetableringar från företag i expansionsfas till nyetableringar från hela världen. Den stora efterfrågan har lett till att planarbetet påbörjats för ytterligare en intilliggande industritomt med en yta på 750 000 m2. Den beräknas vara färdigställd Q4 2021.

Ett industriområde med grön profil

Konceptet bakom Haraholmens industriområde har utvecklats av Piteå kommun i samarbete med Luleå tekniska universitet och det svenska forskningsinstitutet RISE. Resultatet av denna forskningsdrivna utveckling är ett innovativt industriområde där hållbarhet har integrerats i den grundläggande infrastrukturen, vilket minskar koldioxidutsläppen för industrier. Den gröna elen produceras lokalt - fjärrvärme och kyla tillhandahålls från bioraffinaderiet Sun Pine på området - och de många transportalternativen säkerställer resurseffektiv logistik.

När ny teknik och innovationer växer fram fortsätter Piteå att utveckla området. Genom att fatta strategiska beslut och välja hållbara alternativ är Haraholmens industriområde redo för framtiden. Områdets placering gör det även lämpligt för vätgasprojekt, vilket ytterligare kan stärka miljöprofilen i området.

Branscherna som huserar på Haraholmen just nu har alla en sak gemensamt – en grön profil. För att uppfylla målet att utveckla ett grönt industriområde har staden välkomnat företag som fokuserar på innovationer, förnybara material och resurseffektiv produktion. Bland företagen på området hittar du bland annat trähusstillverkaren Lindbäcks Bygg och bioraffinaderiet SunPine(länk ovan).

Övrigt om mark och lokaler

Utöver Haraholmen finns ett flertal andra industriområden och handelsområden, som kan passa dig som vill etablera eller expandera. Du hittar dem på webbsidan industri- och handelstomter.

I Piteå finns både ett kommunala bolag och ett flertal fastighetsägare som erbjuder lokaler till företag. Här finns också ett par företagsbyar som samlar många företag, främst i tjänstesektorn. Besök webbsida för lokaler för industri och kontor.

Piteå kommun jobbar både på lång och kort sikt med att tillgodose behöv av mark för arbetsplatser, industrier och handel. Det gäller både företagsetableringar och expansion. Mer information hittar du på sidan kommunal mark.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster till dig som företag. Vår ambition är att finnas vid din sida och hjälpa dig fram genom hela etablerings- eller utvecklingsprocessen. Läs mer om våra tjänster för dig som företag. 

Sidan kontrollerad: 2021-09-07 16:45:26