Karriär

Karriär och kompetens

Svensk arbetsmarknad befinner sig i ett paradigmskifte där innovation och grön omställning koncentreras till rikets norra delar. 

Den låga arbetslöshet som Piteå uppvisar och den förändrade arbetsmarknaden som ställer nya krav på kompetens, indikerar allvarliga utmaningar för området kompetensförsörjning. För att tillgodose den stora efterfrågan av arbetskraft har Piteå gjort en kraftsamling för att möte behovet av utbildning och fortbildning på olika nivåer. 

För dig som redan är utbildad finns stora möjligheter att hitta utvecklande och roliga arbeten inom en mängd olika branscher. 

 
 

Näringslivskalender