Aktuella projekt

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuella projekt

Här presenteras större aktuella projekt inom vatten och avlopp. Ofta drivs projekten i samverkan mellan Piteå kommun och det kommunala bolaget Pireva, Piteå Renhållning & Vatten AB.

Tillsyn enskilda avlopp 2021

Ett mål med tillsyn av enskilda avlopp är rent vatten i våra vattendrag.

I Piteå kommun finns ca 3 000 enskilda avlopp. Inventeringar som genomfördes 2011 och 2016 visar att många av dem har bristande rening, vilket innebär risker både för miljön och människors hälsa. Under 2021 startar Piteå kommun ett tillsynsarbete av enskilda avlopp som kommer att pågå under flera år.

Nötön/Renön - nytt verksamhetsområde

Piteå växer österut, bland annat med kommunalt vatten och avlopp till Nötön/Renön.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår på delar av Nötön och Renön.

Inrättandet av vattenskyddsområde

Svensbyfjärden föreslås bli ett vattenskyddsområde för att säkra tillgången till dricksvatten - idag och i framtiden.

Piteå kommun och Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) har gemensamt tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Svenbyfjärdens ytvattentäkt. Syftet är att långsiktigt säkra försörjningen av medborgarnas dricksvatten. Nu har kommunfullmäktige beslutat att gå vidare med förslaget i en ansökan till Länsstyrelsen om inrättandet av nytt vattenskyddsområde.

Sidan kontrollerad: 2021-01-22 08:43:02