Avloppslösningar inom tätbebyggda områden

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Avloppslösningar inom tätbebyggda områden

I områden där fastigheter och dricksvattentäkter ligger nära varandra bör utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett i mark undvikas. I sådana fall kan vi ställa krav på slutna system för vattentoalett.

Vi gör alltid en bedömning i varje enskilt fall. På vissa fastigheter i tätbebyggda områden går det bra att ha utsläpp från vattentoalett i mark om fastigheten är belägen på ett sätt att avloppsvattnet inte rinner direkt mot en annan fastighet.

Sidan kontrollerad: 2023-03-14 13:01:24