Sluten tank

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Sluten tank

Avloppsanläggningen är endast avsedd för toalettvatten. Vatten från bad-, disk- och tvätt (BDT-vatten) får inte avledas till den slutna tanken. Anledningen är att vattenmängden blir för stor.

Avloppsvattnet avleds från huset och samlas upp i en sluten tank som töms regelbundet av den entreprenör som kommunen har avtal med.

Tankens volym ska uppgå till minst 3 kubikmeter för ett hushåll.

Avloppslösningen kan till exempel användas då utsläpp av toalettvatten i mark inte kan tillåtas.

I de flesta fall ställer vi krav på att en extremt snålspolande toalett ska installeras, det vill säga en toalett som spolar mindre än 1 liter per spolning/i snitt en liter per spolning

Tanken ska ha ett överfyllnadslarm.

Sidan kontrollerad: 2023-03-14 13:00:51