Godman - förvaltare

Kontakt överförmyndarexpeditionen

Vardagar klockan 10.00 - 12.00 tel: 0911 - 69 70 50

Övrig tid hänvisas till växeln: 0911 - 69 60 00  

E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Vill du hjälpa en medmänniska? Gör som Helena bli god man. Du behövs!
Vill du hjälpa en medmänniska? Gör som Helena bli god man. Du behövs!  Foto: Maria Fäldt

Godman - förvaltare

Se filmen där Helena berättar mer om sitt uppdrag som god man.

 

God man - förvaltare

Om någon på grund av sjukdom eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan hen få en god man eller förvaltare. Det innebär också att det finns ett ständigt behov av personer som vill engagera sig och ge stöd till en medmänniska som god man eller förvaltare.

Godmanskap och förvaltarskap är uppdrag som går ut på att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. Behovet av stöd delas in i tre delar:

  • Bevaka rätt - ge stöd till personen i frågor som ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller att företräda personen vid en bostadsförsäljning.
  • Förvalta egendom - ta hand om personens egendom exempelvis betala räkningar, göra en budget och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.
  • Sörja för person - ge stöd åt personen så att hen har möjlighet till en en meningsfull fritid och att personens medel används på bästa sätt.

Ett uppdrag som god man och förvaltare kan omfatta allt från endast en del till alla tre. Det är personens hjälpbehov som ska styra vilka delar som ska ingå i uppdraget. Vad en god man och förvaltare ska göra inom ramen för sitt uppdrag är mycket beroende av förhållandena i det enskilda fallet.

Vill du hjälpa en medmänniska? Gör som Helena bli god man. Du behövs!

 

Sidan kontrollerad: 2014-06-12 15:36:39